Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 16 mars 2017

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med en presentation av kommunens nye fritidschef Henrik Arneng.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Svar på motion om trafiksituation
  3. Höjning av arvodesnivåer till ställföreträdare – Östra Värmlands överförmyndarnämnd
  4. Beslut om kontokredit
  5. Revidering av Tillgänglighetshandboken för Filipstads kommun
  6. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ottfried Eickenrodt (M)
  7. Revisorerna informerar
  8. Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 174 kB)

Bilagor>>> (pdf, 3 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-03-15