Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 20 april 2017

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motionssvar, inrättande av Barnrättsombud
 3. Motionssvar, Skogen är framtiden
 4. Revidering av stadga och taxa för torghandel
 5. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2016 års verksamhet
 6. Årsredovisning 2016
 7. Bostadsförsörjningsplan
 8. Revisorerna informerar
 9. Interpellation om nedläggning av Swedbanks lokalkontor i Filipstad
 10. Interpellation - Nytänkande kommunanställda
 11. Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 199 kB)

Bilagor>>> (pdf, 12 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-04-13