Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 20 april 2023

Ingress

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio kommunfullmäktige 20 april Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 20 april

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Årsredovisning 2022
 3. Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse avseende 2022 års verksamhet (ansvarsfrihet)
 4. Revisionen informerar
 5. Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023
 6. Fyllnadsval ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Tord Johansson (SD)
 7. Fyllnadsval ledamot i Värmlands läns vårdförbund efter Frida Olsson (M)
 8. Delgivningar april 2023

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 20 april Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.