Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 23 maj 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Filipstad Kultur & Konferens biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio Länk till annan webbplats.

Sammanträde 23 maj

Plats och tid för sammanträdet: Filipstad Kultur & Konferens, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Fastställande av dagordning

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Revisionen informerar
 3. Ansvarsfrihet för de kommunala bolagen avseende 2023 års verksamhet
 4. Ansvarsfrihet för Stiftelsen Filipstadsbostäder avseende 2023 års verksamhet
 5. Årsredovisning 2023 samt revisionens granskning av årsredovisningen -
  Bergslagens Räddningstjänst
 6. Konkurrensprogram för Filipstads kommun
 7. Val av revisor i KHF Filipstads äldrebostäder
 8. Delgivningar

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 23 maj Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.