Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 24 november 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet börjar med ”Allmänhetens frågestund” som pågår i cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

I anslutning till sammanträdet kommer val till SKR:s kongress att förrättas. 

Sammanträde 24 november

 • Öppnande av sammanträdet klockan 18.15.
 • Upprop, fastställande av dagordning, val av justerare.

Ärenden:

 1. Redovisning av obesvarade motioner
 2. Ekonomisk plan 2023-2025
 3. Förslag till ny kultur- och fritidsorganisation
 4. Taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter samt enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
 5. Sammanträdesdagar 2023
 6. Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Filipstads Stadshus AB samt Vårgårda AB
 7. Fyllnadsval av styrelseledamot i Filipstads Stadshus AB och Vårgårda fastigheter AB
 8. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Peter Johansson (C)
 9. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tobi Gustavsson (SD)
 10. Val av revisorer och ersättare i kommunrevisionen m fl revisionsorgan för 2023-2026
 11. Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunstyrelsen från 1 januari 2023 intill dess att nästa styrelse väljs
 12. Val av ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna från 1 december 2022 intill dess att nämnder väljs nästa gång
 13. Val av ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder och styrelser för 2023-2026
 14. Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbund och samordningsförbund för 2023-2026
 15. Val av ledamöter och ersättare i stiftelser och fonder för 2023-2026
 16. Val av ledamöter och ersättare i bolag för 2023-2026
 17. Val av ledamöter och ersättare i diverse organ för 2023-2026
 18. Inkallelseordning för ersättare i styrelsen, nämnderna m fl från 1 december 2022 intill dess att styrelse och nämnder väljs nästa gång
 19. Fråga till socialnämndens ordförande
 20. Revisionen informerar 2022
 21. Anmälningsärenden KF 2022

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 24 november Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Länk till webbradion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.