Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 7 april 2016

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus 7 april kl. 18.15.

Sammanträdet inleds i biosalongen kl. 18.15 med upprop. Sedan bjuds förtroendevalda och närvarande allmänhet på opera från Wermland Opera ca 20 min.

Därefter flyttas mötet till Sessionssalen där ”Allmänhetens frågestund” påbörjas. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

1. Val av justerare
2. Motion ang. tids- och sensorstyrd belysning i kommunala lokaler
3. Motion ""Skogen är framtiden"
4. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2015 års verksamhet
5. Årsredovisning 2015
6. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige
7. Fyllnadsval i kommunrevisionen 2 st
8. Revisorerna informerar
9. Interpellation om bostadskö
10. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>> (pdf, 153 kB)

Bilagor>>> (pdf, 27 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-04-07