Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 9 juni 2016

Välkommen till vårens sista sammanträde med kommunfullmäktige.
Plats och tid för sammanträdet är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med utnämning av vårens ”Nytänkare”.

Sedan börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

1. Val av justerare
2. Kommunchefen informerar om pågående budgetarbete 2017
3. Uppföljning av 2016 års budget
4. Länsöverenskommelse - Vård och stöd vid missbruk och beroende
5. Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet
6. Årsredovisning 2015 för Värmlands läns Kalkningsförbund samt beviljande av ansvarsfrihet
7. Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2017
8. Lokalt partistöd 2016
9. Fyllnadsval i kommunrevisionen efter Camilla Nyquist (M)
10. Fyllnadsval lekmannarevisor Stiftelsen Filipstadsbostäder efter Eilert Eriksson (C)
11. Fyllnadsval lekmannarevisor Stiftelsen Hemgården efter Eilert Eriksson (C)
12. Revisorerna informerar
13. Interpellation angående skateparken
14. Interpellation om könsstympning
15. Interpellation om servering vid nya köket på Älvkullens äldreboende
16. Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 264 kB)

Bilagor>>> (pdf, 10 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-06-02