Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sandra och Ebba får årets Bröderna Ericsson-stipendium

Stipendiaterna står på en scen och håller i blommor

Sandra Forsberg och Ebba Danielsson tilldelas 2022 års Bröderna Ericsson-stipendium. De är båda goda föredömen för elever i Filipstads kommuns skolor.

Bröderna Ericsson-stipendiet går i år till två personer, som tilldelas utmärkelsen och 5000 kronor vardera. Stipendierna delas ut under Filibjurveckan, den 30 juli.

Kommunstyrelsens motiveringar

Sandra Forsberg

Sandra driver det egna företaget Lärarhjälpen som erbjuder digitala läromedel i bland annat matematik, naturvetenskap och teknik.

I sitt arbete skapar hon lärsituationer som möjliggör utveckling av barns lärande, hon inspirerar och väcker barns intresse för naturvetenskap och teknik.

Med fokus på framtiden vill hon inspirera till att använda naturvetenskapliga kunskaper för att skapa en förändring.

I sitt företag underlättar Sandra för andra lärare genom att ge dem tillgång till ett genomarbetat material som de kan använda i sin planering och undervisning.

Sandra är ett gott föredöme för nuvarande och kommande elever i Filipstads kommuns skolor.

Ebba Danielsson

Ebba är född och uppvuxen i Filipstad. Sedan hösten 2020 studerar hon Bioteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Ebbas intresse för Bioteknik väcktes under hennes studier på Naturvetenskapliga programmet på Spångbergsgymnasiet mellan 2017-2020. Där väcktes hennes intresse av engagerade och inspirerande lärare vilka lade grunden till vidare studier inom detta ämne.

Ebba har stora förutsättningar till en spännande och utvecklande yrkeskarriär med möjlighet att specialisera sig inom ex. medicin, forskning eller entreprenörskap.

Ebba är ett gott föredöme för nuvarande och kommande elever i Filipstads kommuns skolor.