Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Smittspårning av tuberkulos på skola i Filipstad

Sedan en elev på en skola i Filipstad visat sig vara sjuk i tuberkulos pågår just nu smittspårning bland de personer som haft längre kontakt med den sjuke. Är man inte sjuk är man inte smittsam och kan leva sitt liv precis som vanligt.

- Vi har konstaterat flera misstänkt smittade personer och berörda har fått brev om fortsatt utredning. Ingen av de provtagna har några sjukdomssymtom som tyder på aktiv tuberkulos. De som är misstänkt smittade fortsätter vi att utreda och det görs en bedömning i varje enskilt fall om det rör sig om nysmitta och i så fall är det aktuellt med behandling även om man inte har symtom, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare, Landstinget i Värmland.

Det är viktigt att skilja på begreppen aktiv och latent (vilande) tuberkulos. Vid latent tuberkulos är individen smittad men inte sjuk eller smittsam. Latent tuberkulos upptäcks genom ett blodprov. Av de som smittas så är det 5-10 procent som någon gång under livet riskerar att insjukna. Eventuell behandling ges i form av antibiotika och om behandlingen fullföljs minimeras risken att någon gång insjukna. Vid aktiv tuberkulos är man sjuk och kan i en del fall vara smittsam men smittsamheten kan variera och i vissa fall inte smittsam alls.

- Det är viktigt att tydligt klargöra skillnaden på att vara sjuk och att vara smittad utan att vara sjuk. Ingen av de som smittspårats på skolan är sjuka, även om några visat sig vara misstänkt smittade. De kommer därför fortsätta sitt arbete som elever och lärare precis som vanligt.

Den vidare utredningen av de som blivit misstänkt smittade görs på Tuberkulosmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. De berörda blir kallade för lungröntgen och till mottagningen.

En person som inte är sjuk är heller inte smittsam och kan leva sitt liv precis som vanligt.

Skolans ledning har tillsammans med representanter för Smittskydd Värmland hållit ett informationsmöte dit de provtagna personerna och föräldrar var inbjudna.

Smittspårning görs stegvis där det först tas prover på de som haft mest kontakt med den som varit sjuk och smittsam. Om det då hittas några som blivit smittade så utvidgas kretsen något och fler provtas för säkerhets skull. Dessa personer kontaktas med i första hand brev.

Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige på grund av vår höga levnadsstandard och väl utbyggda hälso- och sjukvård, men är inte ny i landet. I Sverige var tuberkulos mycket vanligt i början på 1900-talet. Sett över hela världen är det en av de vanligaste infektionssjukdomarna.

Presskontakter:
Ingemar Hallén, smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland, telefon 054-191306.
Birgitta Sahlström, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Värmland, telefon 054-191309.

Kontakt vid icke-medicinska frågor:
Jan-Erik Andrén, förvaltningschef Barn och utbildning, 0590-61230.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2016-11-14