Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sök Nordmark-Tabergs Flickskolefonds stipendier

Nu är det dags att skicka in ansökan inför utdelning av Nordmark-Tabergs Flickskolefonds stipendier för innevarande läsår.

Stipendierna avser vidareutbildning efter grundskola för kvinnliga elever, som är eller har varit folkbokförda i f.d. Nordmarks församling.

Stipendieansökan med personbevis, intyg från skolmyndighet om kurstillhörighet och kurslängd, kontonummer och vilken bank ev. stipendiepengar ska sättas in på ska anges i ansökan.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 november 2016!

Nordmark-Tabergs Flickskolefond
c/o Ann-Charlott Skalare
Berga 26
682 93 Nordmarkshyttan

Senast uppdaterad: 2016-10-26