Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Statsminister Stefan Löfven besökte Filipstad

Idag besökte statsminister Stefan Löfven Filipstads kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet AIE på sin dagsresa i Värmland. Här fick han veta mer om AIE:s olika projekt och höra berättelser från medarbetarna.

Stefan Löfven hann med att besöka både Hagfors, Storfors och däremellan Filipstad idag. I Filipstad fick han en rundvandring på vår arbetsmarknads- och integrationsenhet AIE.

Att se kunskaperna tidigt

Bland annat berättade integrationssamordnare Susanne Berggren om sommarens projekt i Långban; Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande, där nyanlända arbetade i Långbans kulturmiljöer. Projektet är ett exempel på hur man jobbar med att ta tillvara nyanländas kunskaper i ett tidigt skede.

- Vi måste kartlägga och lära känna våra invånare tidigt. Det är det som vi känner är framgången. Det ska finnas en tanke med resan. Det är viktigt att ha rätt person på rätt plats, säger förvaltningschef Hannes Fellsman.

- Det måste finnas en plan från dag 1 och hela vägen, säger integrationskoordinator Jim Frölander.

Att kartlägga individers kompetenser med språkkunskaper och utbildning som man gör inom AIE, tycker statsministern är rätt väg att gå.

- Det verkar vara en genomtänkt verksamhet där ni ser helheten. Det är precis mer av den varan vi behöver. Staten måste bidra med resurser – det är nationens ansvar, inte bara kommunernas. Lokalt och regionalt vet man vilken kompetens som finns.

Vad resurserna behövs till

Statsministern får också berättat för sig om skolans utvecklingsarbete som lett till att Filipstad rankas som Sveriges 12:e bästa skolkommun, enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting). Man diskuterar även användandet av statliga stöd och Stefan Löfven är intresserad av vad man tycker resurserna behövs till.

- Vägar mot egen försörjning är vår huvudsakliga utmaning. Viljan ökar när man får kunskap och kompetens, säger integrationssamordnare Susanne Berggren.

- Det gäller att hitta hur man får valuta för resurserna, säger kommunalråd Per Gruvberger.

På frågan om hur regeringen stöttar kommunerna lyfter Stefan Löfven fram utbildning och jobb.

- Utbildningsresurser och utbildningsmöjligheter är en mycket bra grund. Vi för till mer resurser för skolorna och vi för till välfärdsmiljarderna till kommunerna. De lokala krafterna behöver mer resurser. Mitt största mål är att få människor i arbete. Den största klyftan är de utan jobb och de med jobb, säger han.

2017-03-22

 

Om AIE

Arbetsmarknads- och integrationsenheten har ansvar för insatser kring arbete och sysselsättning. AIE samverkar med interna och externa parter, skapar projekt för att öka personers möjlighet till jobb, till exempel genom praktik- och lärlingsplatser. De arbetar även med personlig rådgivning. Det är ett målmedvetet arbete för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa, för att fylla på i arbetskraften, samt skapa integration i samhället.

Senast uppdaterad: 2017-03-22