Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Taggning av soptunnor i Filipstads kommun

Sopkärl kommer taggas med brickor så lämna soptunnorna framme efter tömningen till de fått en bricka på framsidan och en etikett. Detta är till för att göra tömningarna smidigare.

Renhållningen håller på att införa ett datoriserat tömningsregistreringssystem. Detta innebär att alla soptunnor kommer få en tagg (liten plastbricka) på framsidan och en etikett på sidan som anger till viken fastighet tunnan hör. Vid tömning läser sopbilen av taggen och tunnan blir markerad som tömd i vårt datasystem.

Kommunen börjar upptaggningen av kärlen i tätorten Filipstad nu på måndag (2017-05-29). Så vi ber er kunder att låta kärlen stå kvar på tömningsplatsen eller precis vid fastighetsgränsen tills de fått en liten plastbricka monterad på framsidan.

Vi kommer löpande lägga ut information här på hemsidan samt på Filipstads kommuns facebooksida om hur långt vi kommit i upptagningen och vart vi kommer tagga härnäst!

Läs mer>>>

Senast uppdaterad: 2017-06-19