Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Tips om du har problem med störande fåglar

Denna tid på året kan många uppleva problem med fåglar. Vem har ansvaret och vad kan du själv göra?

Många upplever att fåglarnas skrik är störande i stadsmiljön under våren och försommaren. Det gäller främst måsar och trutar men även kajor. Under deras häckningsperiod mellan april och juni, särskild när ungarna lämnar boet, kan fåglarna även upplevas mycket aggressiva. Det kan upplevas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas till exempel där det brukar finnas mat.

Vem har ansvaret och vad kan du själv göra för åtgärder? Läs mer om detta på: Bygga, bo & miljö --> Miljö- och hälsoskydd --> Djur och natur --> Problem med fåglar

2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28