Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Utbildningsministern ger gott betyg till Filipstad

Utbildningsdepartementet och Gustav Fridolin bjöd in alla Värmlandskommuner till en dialogdag den 19 oktober 2016. Filipstads goda arbete med förskola, grundskola och gymnasieskola för nya elever gjorde att konferensen hölls här.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är på turné i Sverige för att träffa alla kommuner i en dialog om skolutveckling. Den 19 oktober var det Värmlands tur och Filipstad valdes som ort för konferensen, mycket tack vare vårt goda arbete med förskola, grundskola och gymnasieskola för nya elever. Alla kommuner i Värmland var representerade och från Filipstads kommun deltog skolledning, kommunalråd och fackliga företrädare.

Dagen började med att Gustav Fridolin berättade om regeringens olika satsningar inom utbildningsområdet. Sedan följde diskussioner, bland annat om nyanlända elevers förutsättningar. Syftet var att byta erfarenheter och utveckla samarbetet mellan regeringen och kommunerna.

2015 hölls en liknande dialogträff i Karlstad.
- Förra året tog Gustav Fridolin del av utmaningarna vi har, inte minst inom skolan, och det etablerades en bra kontakt, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Parling.

Fokus för dialogträffen var elever som inte når gymnasiebehörighet. Detta är en fråga som Filipstads kommun har arbetat särskilt mycket med de senaste åren i ett skolutvecklingsprogram för grundskolan.
- Vårt skolutvecklingsprogram handlar om att nå högre måluppfyllelse, bland annat högre betygspoäng, som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program, förklarar Torbjörn Parling.

Gustav Fridolin berömde Filipstads skolors arbete och speciellt metoderna för att arbeta med snabba och individuella insatser som gör att elever klarar att få behörighet till gymnasiet även om de har varit kort tid i Sverige.
- Vi har lyckats bra med det här arbetet. Vi har 93 % som har behörighet. Rikssiffrorna ligger på cirka 84 %, berättar Torbjörn Parling.

Filipstads kommun har också flera gånger bjudits in till SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) arrangemang för att berätta om vårt skolutvecklingsprogram. På det sättet har arbetet uppmärksammats runt om i landet. De goda skolresultaten gjorde också att Filipstad rankades på sjätte plats i Sverige i SKL:s senaste öppna jämförelser av bästa skolkommun.

Arbetet i Filipstads kommun fortsätter för att nå ännu bättre resultat och bättre skola.
-Under hösten/vintern kommer vi att utvärdera vårt skolutvecklingsprogram för att jobba vidare. Vi får inte vara nöjda med dit vi har nått, säger Torbjörn Parling.

Senast uppdaterad: 2016-10-21