Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Utbildningssatsning ska öka kunskapen om HBTQ-frågor

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Filipstads kommun 75 000 kronor i statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation under 2016.

Den ekonomiska debatten inför antagandet av budget 2016 i Filipstads kommun handlade i stor utsträckning om HBTQ-frågor. Nu har kommunen beviljats ett anslag för att jobba med HBTQ-frågor och målsättningen är att en mångfaldspolicy ska utformas för socialförvaltningen.

Utbildningssatsningen omfattar ca 500 personer, både politiker, chefer och övrig personal.

- Det ska bli intressant och roligt att få starta upp detta arbete och medverka till att bemötandet av HBTQ-personer blir bättre, säger socialnämndens ordförande Anders Nilsson.

2016-04-14

Senast uppdaterad: 2016-04-14