Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige 15 december 2016

Plats och tid för sammanträdet är Folkets Hus, Biosalongen kl. 18.15.

Sammanträdet inleds med upprop och val av justerare. Sedan följer luciatåg och utdelning av årets kulturstipendier.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Motion om inrättande av Barnrättsombud i Filipstads kommun
 3. Motion ang. enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationer
 4. Motion ang. parkeringsförbud
 5. Sammanträdesdagar 2017
 6. VA-avtal med Barilla Sverige AB
 7. Avtal om samverkan i gemensam Hjälpmedelsnämnd
 8. Avtal Fimek
 9. Sammanräkning ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Benny Granberg (MP)
 10. Fyllnadsval ny ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden efter Benny Granberg (MP)
 11. Fyllnadsval ny ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden efter Marcos Ciscar (M)
 12. Fyllnadsval ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Marcos Ciscar (M)
 13. Fyllnadsval ny ersättare i Filipstads Energi/Energinät AB efter Marcos Ciscar (M)
 14. Fyllnadsval ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marcos Ciscar (M)
 15. Revisorerna informerar
 16. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>> (pdf, 219 kB)

Bilagor>>> (pdf, 28 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-12-08