Filipstads kommun startsida

Föreningar! Dags att söka bidrag för 2022

Nu är det dags att söka föreningsbidrag för 2022. Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september 2021.

I blanketten för ansökan om föreningsbidrag fyller ni i uppgifter om föreningen och medlemmarna.

Ansökan ska kompletteras med verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser, verksamhetsberättelse från senaste årsmötet, ekonomisk berättelse från senaste årsmötet, revisionsberättelse från senaste årsmötet och redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism.

Nytt 2020 och 2021! Frivilligt tillägg i samband med ansökan om föreningen har påverkats av coronapandemin.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna finns bland våra e-tjänster i kategorin "Kultur och fritid" - "Bidrag". Till ansökningsblankett för föreningsbidrag>>> Länk till annan webbplats.

  • Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer (inklusive corona)
  • Verksamhetsbidrag för föreningar som bedriver social verksamhet (inklusive corona)
  • Verksamhetsbidrag till kultur-, hembygds-, bygdegårds- och Folkets Husföreningar (inklusive corona)

Sista ansökningsdag: 30 september 2021

Läs mer om förenings- och verksamhetsbidrag