Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Aktiva Filipstad
Folk på vandring bland höga tallar.

Schema för Aktiva Filipstad våren 2024

Aktiva Filipstad har gratis utomhusaktiviteter för alla invånare i Filipstads kommun. filipstad.se/aktivafilipstad