Filipstads kommun startsida

Björnen

Förskolan Björnen en gul tegelbyggnad med bruna trädetaljer nedanför fönstren. Grönt staket runt hela området och ett stort äppelträd på gården utanför.

Förskolan Björnen är en centralt belägen förskola i Filipstad och leds av en förskolechef som tillsammans med arbetslagen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Förskolan består av två avdelningar, båda med åldersblandade grupper 1-5 år och är öppet klockan 06.00-17.00. Björnen har närhet till bland annat bibliotek,lekpark och skog. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och går ofta på upptäcktsfärder för att stimulera barnens nyfikenhet på vår omgivning.

Våra styrdokument är skollagen och läroplan för förskolan. Likabehandlingsplanen ska presentera förskolans arbete för att främja allas rättigheter och lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering. Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetet med att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom områden så som kreativitet, ansvar, genomförande, sociala relationer, empati och kommunikation är lika viktigt varje dag. Lärandet på förskolan sker varje dag i samspel med varandra. Att bli bekräftad i det man kan stärker självkänslan. Pedagogerna ska inspirera och skapa förutsättningar för lärandet.

Förskolan Björnen kännetecknas av:

  • en trivsam och trygg miljö där alla är välkomna och sedda
  • att det kompetenta barnets inneboende resurser stimuleras
  • ett förhållningssätt som utgår demokratiska grunder där alla är lika värda
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är delaktiga, känner tillit och respekt för varandra

Förskolans vardag bygger på samverkan mellan avdelningarna. Detta betyder att det kan vara personal från olika avdelningar som öppnar och stänger. Avdelningarna samarbetar med varandra vid reflektionsarbete, planering och dokumentation.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Detta betyder:

  • att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara.
  • att det främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn.
  • att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt barn. Byter blöjor klär på och av osv.
  • att pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.

Styrdokument

Kontaktinformation Förskolan Björnen

Telefonnummer
072‑203 46 78 (Stora björn)
070‑181 12 50 (Lilla Björn)
Besöksadress
Vasagatan 11
Postadress
682 33
Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Katarina Magnusson

Telefonnummer
0590‑612 56
072‑553 09 41

Senast uppdaterad: 2020-07-06