Filipstads kommun startsida

Brattfors förskola

Brattfors förskola. Kollage. Bild till vänster trähus med sliten röd färg och vita knutar och en veranda. Bild till höger en lekpark med sand och en lekstuga i röd färg med vita knutar

Brattfors förskola är belägen i Brattfors, 10 km söder om Filipstad, och har sina lokaler i den gamla skolbyggnaden. Förskolan består av en avdelning med barn 1-5 år.

Verksamheten leds av rektor som tillsammans med arbetslaget leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Öppettider är kl. 06.00–17.00. Alla röda dagar är det stängt.

På förskolan i Brattfors vill vi skapa en gynnsam miljö för lek och lärande både inne och ute. Att "SE" varje enskilt barn är viktigt för oss — barnen ska känna sitt eget värde och få möjlighet att vara med och påverka sin dag på förskolan.

I vår verksamhet prioriterar vi LEKEN. Vi har nära till naturen - skogen ligger på andra sidan staketet och vi kan gå till "Bäcken" eller till "Kojskogen". På vintern åker vi pulka, skidor och skridskor.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Detta innebär:

  • grunden för en god kommunikation mellan förskolan och hemmet läggs under inskolningen
  • vårdnadshavare deltar aktivt för att visa barnet att förskolan är en bra och trygg plats
  • inga separationer sker mellan vårdnadshavaren och barnet under de tre första dagarna
  • vårdnadshavaren är ansvarig för sitt barn och sköter dess omsorg – pedagogerna får därigenom kunskaper om det nya barnet
  • barnet får i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön. Pedagogerna ger bekräftelse och uppmärksamhet när barnet tar kontakt

Lunch får vi från centralköket i Filipstad. Den serveras av kokerska i skolans gemensamma matsal, medan frukost och mellanmål tillreds av förskolans personal.

Förskolans verksamhet styrs utifrån Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö), samt FN:s barnkonvention.

Likabehandlingsplanen

Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärd diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen presenterar förskolans arbete för att främja allas lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kontaktinformation Brattfors förskola

Telefonnummer
0590‑613 57
072‑547 71 88
Postadress
Bratts väg 26
682 91 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Åsa Iversen

Telefonnummer
0590‑615 49