Filipstads kommun startsida

Sörgården

Förskolan Sörgården startade 2013. Förskolan inrymmer en avdelning med barn i åldern 1-5 år och är belägen alldeles intill förskolan Bullerbyn.

Förskolans arbete grundar sig på Läroplan för förskola, Lpfö, där några av ledstjärnorna är trygghet och omtanke. Trygghet är en förutsättning för en bra förskoleverksamhet!

Genom att använda föräldrar-aktiv inskolning får barnen en trygg introduktion i förskolan. Barnen lär känna personalen, miljön, rutinerna och de andra barnen tillsammans med sina föräldrar. Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig välkomna på Förskolan Sörgården!

Verksamheten förläggs ofta utomhus på vår fina gård med varierande aktiviteter.

Arbetslaget består av förskollärare och förskoleassistenter som tillsammans ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.

Styrdokument

Kontaktinformation Förskolan Sörgården

Telefonnummer
0590‑613 06
Postadress
Korsgatan 10
682 32 Filipstad

Kontaktinformation Förskolechef - Åsa Iversen

Telefonnummer
0590‑615 49

Senast uppdaterad: 2019-01-02