Filipstads kommun startsida

Storbron

Storbrons förskola, gul byggnad med en röd balkong i trä. En lekplats bredvid utanför byggnaden med träbänkar och en stor en.

Storbrons förskola ligger naturskönt alldeles i utkanten av tätorten med närhet till skog och bondgård.

Förskolan har naturen inpå knuten och en stor kuperad gård med stora möjligheter till lek och lärande.

Storbrons förskola består av tre avdelningar med cirka 50 barn 1-6 år. Barngrupperna är indelade i en yngre avdelning; Linlugg, en mellanavdelning; Sotlugg och en äldre avdelning; Tofsöra. För närvarnde är öppettiderna alla vardagar kl.6.00-18.00

På Storbrons förskola vill vi skapa en gynnsam miljö för lek och lärande, där alla respekterar varandra, visar hänsyn och tar ansvar för sig själv och sin omgivning. Det gör vi genom att ta tillvara alla situationer i vardagen. Utemiljön är en stor resurs i vårt arbete.

"Naturen runt hörnet” är ett gemensamt tema för hela förskolan och formas utifrån respektive barngrupp.

Barns lärande och inflytande där vi pedagoger ser oss som medforskare är ledord i vår verksamhet.

Telefonnummer:

Linlugg: 0590-613 19, 072-599 03 65
Sotlugg: 0590-613 20, 072-599 03 66
Tofsöra: 0590-613 09, 072-599 03 67

Postadress:

Storbrons förskola
682 91 Filipstad

Telefonnummer:

0590‑60 88 51