Filipstads kommun startsida

Storbron

Storbrons förskola, gul byggnad med en röd balkong i trä. En lekplats bredvid utanför byggnaden med träbänkar och en stor en.

Storbrons förskola ligger naturskönt alldeles i utkanten av tätorten med närhet till skog och bondgård.

Förskolan har naturen inpå knuten och en stor kuperad gård med stora möjligheter till lek och lärande.

Storbrons förskola består av tre avdelningar med cirka 50 barn 1-6 år. Barngrupperna är indelade i en yngre avdelning; Linlugg, en mellanavdelning; Sotlugg och en äldre avdelning; Tofsöra.

Verksamheten leds av rektor som tillsammans med arbetslagen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att:

  • grunden för en god kommunikation mellan förskolan och hemmet läggs under inskolningen.
  • vårdnadshavaren deltar aktivt för att visa barnet att förskolan är en bra och trygg plats.
  • inga separationer sker mellan vårdnadshavaren och barnet under de tre första dagarna.
  • vårdnadshavaren är ansvarig för sitt barn och sköter dess omsorg – pedagogerna får därigenom kunskaper om det nya barnet.
  • barnet får i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön. Pedagogerna ger bekräftelse och uppmärksamhet när barnet tar kontakt.

Förskolans arbete grundar sig på Läroplan för förskolan, Lpfö, samt FN:s barnkonvention.

På Storbrons förskola vill vi skapa en gynnsam miljö för lek och lärande, där alla respekterar varandra, visar hänsyn och tar ansvar för sig själv och sin omgivning. Det gör vi genom att ta tillvara alla situationer i vardagen. Utemiljön är en stor resurs i vårt arbete.

"Naturen runt hörnet” är ett gemensamt tema för hela förskolan och formas utifrån respektive barngrupp.

Barns lärande och inflytande där vi pedagoger ser oss som medforskare är ledord i vår verksamhet.

Öppettider är klockan 06.00–18.00. Alla röda dagar är det stängt.

Lunch får vi från centralköket i Filipstad, medan frukost och mellanmål tillreds på förskolan.

Likabehandlingsplanen

Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärd diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kontaktinformation Storbrons förskola

Postadress
Storbrons förskola
682 91 Filipstad

Telefonnummer

Linlugg 0590-613 19, 072-599 03 65
Sotlugg 0590-613 20, 072-599 03 66
Tofsöra 0590-613 09, 072-599 03 67

Kontaktinformation Rektor - Marie Ludvigsson

Telefonnummer
0590‑60 88 51