Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Rävlyan

Förskolan Rävlyan är en tillfälligt nyöppnad avdelning som är centralt belägen med närhet till centrum, Spångbergsgymnasiet och Strandvägsskolan.

I samma byggnad finns Särvux utbildning, förskoleklass, årskurs ett och fritidsverksamhet från Strandvägsskolan. Även dagbarnvårdarna har en grupplokal i samma hus och delar utegård med oss.

På förskolan finns plats för ca 15 barn i åldern 1-3 år. Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan och barnens samspel och trygghet ett prioriterat område. Då vi har flera barn med annat modersmål arbetar vi också aktivt på många sätt med barnens språk och kommunikation vilket gynnar alla barn.

Förskolan Rävlyan kännetecknas av:

  • en trivsam och trygg miljö där alla är välkomna och blir sedda
  • ett förhållningssätt som främjar samhörighet, empati och där alla är lika mycket värda
  • föräldraaktiv introduktion där ni vårdnadshavare är barnets viktigaste länk till förskolan och ni deltar aktivt i ert barns introduktion in i förskolans värld.

Kontaktinformation Rävlyan

Telefonnummer
070‑198 23 14
Postadress
Fogdevägen 1
682 31 Filipstad

Kontaktinformation Förskolechef - Åsa Iversen

Telefonnummer
0590‑615 49

Styrdokument