Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Klagomålshantering

Vid alla verksamheter inom Barn och Utbildning är vår strävan att elever och vårdnadshavare  skall vara nöjda med vårt arbete. Det kan dock hända att man har klagomål att framföra.

Detta är den rutin som ska tillämpas:

  1. Ta i första hand kontakt med den pedagog som är ansvarig för ditt barn. Det kan vara  en förskollärare, en klasslärare eller en mentor beroende på barnets ålder.
  2. Om du inte känner att någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar ansvarig förskolechef eller rektor.
  3. Situationer kan uppstå där du fortfarande inte känner dig nöjd. Då ber vi dig kontakta respektive verksamhetschef.
  4. Om klagomålet fortfarande består skall förvaltningschef och sist Barn- och utbildningsnämndens ordförande kontaktas.
  5. Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn så får du kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som tillser att kommunen fullgör sina skyldigheter.

Kontaktuppgifter till personerna kan fås via förvaltningen, telefonnummer 0590-612 31.

Senast uppdaterad: 2018-05-23