Filipstads kommun startsida

Ny skola F-3 och idrottshall i Filipstad

Skiss över brun skolbyggnad med grönytor runt omkring

I samarbete med arkitekter från SWECO finns nu skisser över skolan. Här är ett förslag på hur den nya skolan och idrottshallen i Filipstad skulle kunna komma att se ut.

En ny skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3 och grundsärskola) och en ny idrottshall byggs på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Bilder från arbetsplatsen

Här finns foton från det att området blir en byggarbetsplats, det första spadtaget och vidare från bygget av ny skola och idrottshall.

Bilder från skolbygget - klicka här för att få fram ett bildkollage

2021-09-24, Skolbyggnaden från sidan.

Öppna väggar rätt in i skolbyggnaden

2021-09-24, I väntan på fler väggar...

2021-09-24, Det börjar likna ett hus.

Betongfundament med bjälkar

2021-09-24, Idrottshallen börjar få sin form.

2021-09-07, 3 våningar på huset som ska bli en skola.

Betongfundament

2021-09-07, Grunden för idrottshallen är på plats.

2021-08-24, 3 våningar har kommit på plats.

Bygget dolt bakom träd, lyftkran och den tredje våningen syns över träden med 2 arbetare ståendes högst upp.

2021-08-24, Skolbyggnaden syns nu ovanför träden på Allégatan.

Drönarbild uppifrån visar jord och sten plattas till och bildar en grund att bygga på

2021-07-07, Grunden för idrottshallen har påbörjats

Drönarbild uppifrån visar jord och sten plattas till och bildar en grund att bygga på 

2021-07-07, Grunden för idrottshallen har påbörjats

Betonggrund på en byggarbetsplats med hus i bakgrunden

2021-07-07, Grunden för skolan har lagts

Drönarbild uppifrån visar betonggrund för skolbyggnaden

2021-07-07, Grunden för skolan har lagts

Drönarbild som uppifrån visar grundplattor med gröna träd vid sidan

2021-07-07, Grunden för skolan och idrottshallen

Blå vepor med text om att vi bygger en ny skola ihop med NCC

2021-06-10, Vepor längs Allégatan

Del av bottenplattan sedd
från väster.

2021-06-14, del av bottenplattan sedd från väster

Resterande del av
bottenplattan saknar betong. I mitten av bild syns hissgropen.

2021-06-14, del av bottenplattan. I mitten syns hissgropen.

Ny transformator i bortre
kanten och schakt för elservis, till skola, idrottshall och förberedelse för
simhall.

2021-06-14, ny transformator och schakt för elservis till skola, idrottshall och förberedelse för simhall

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Baracker vid grusväg

2021-03-15, byggarbetsplats med baracker

Grävmaskin står på jordhögar nedanför Spångbergshallens byggnad

2021-03-15, Snart drar bygget igång

Folksamling på en grusväg

2021-03-15, dagen för det första spadtaget

Personer från kommunledningen står och diskuterar nedanför simhallen

2021-03-15, Personer från kommunledningen står och diskuterar nedanför simhallen

Fem barn gräver i en grushög med spadar

2021-03-15, Första spadtaget för den nya skolan

Fem barn gräver med spadar i en sandhög

2021-03-15, Första spadtaget för den nya skolan

Byggarbetsplats med grusväg och simhallen i bakgrunden

2021-02-16, byggarbetsplats

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

Här kommer den nya skolan att byggas

Ny skola och idrottshall byggs i Filipstad

NCC ska tillsammans med Filipstads kommun bygga en ny skola med plats för 360 elever och en idrottshall centralt i Filipstad.

– Det känns väldigt bra att vi kan ge både skolan och idrotten i vår kommun fina förutsättningar för sina verksamheter. Det kommer att vara en skofri skola med moderna och väl anpassade lärmiljöer. Genom tidigt samarbete med NCC kan vi bygga en skola för idag och imorgon, säger Jomark Polintan, ordförande i Kommunstyrelsens teknikutskott, Filipstads kommun.

Färgprover för nya skolan och idrottshallen

Är du nyfiken på att se vilka färger som kommer att finnas på de tre våningsplanen i skolan, samt färgen i idrottshallen? Kartor med färgprover finns att komma och titta på i kommunhusets entré, Hantverksgatan 22.

Tre skissblad med färgprover som sitter på en vit vägg i en entré

Ett första spadtag för nya skolan och idrottshallen

Den 15 mars 2021 var en historisk dag. Då togs togs det första spadtaget för Filipstads nya skola och idrottshall!

De som såg till att grävandet blev ordentligt gjort var de framtida eleverna själva. Nu går detta härliga gäng barn i förskoleklass, årskurs 1 och särskolan och om några år kommer de att gå i den nya skolan. Tack för hjälpen hörrni – nu kan byggandet börja!

Fem barn gräver med spadar i en sandhög

Nu startar byggprojektet!

Skolan byggs centralt i Filipstad, på ett område där det har stått en skola tidigare. Skolan byggs i tre plan och kommer att rymma 360 elever i förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola. På det första planet finns gemensamma utrymmen med bland annat matsal och mottagningskök. Plan två har plats för förskoleklasser, årskurs ett och grundsärskolan. Högst upp blir det klassrum för årskurs två och tre, samt lokaler för slöjdundervisning. På taket placeras solceller.

Det blir en skofri skola med god innemiljö och välplanerade ytor för undervisning och kreativitet. I mitten av skolan kommer det bli stora öppna ytor för samvaro och fritids, samt mindre bås för avskärmning.

På andra sidan skolgården byggs idrottshallen för skolverksamhet, men även för föreningslivet. Idrottshallen får en idrottsplan, fyra omklädningsrum, läktare för 480 personer och en cafeteria vid matchspel.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetet sker i partnering, där NCC och Filipstads kommun löser uppdraget i en öppen dialog med projektets bästa i fokus.

– NCC är en av Sveriges största skolbyggare och dessa erfarenheter tar vi med oss till Filipstads nya skola. Under projekteringen har vi arbetat i nära samarbete med representanter från verksamheten och se fram emot att få bygga framtidens lärmiljöer som möter behoven hos både elever och pedagoger, säger Sandra Björn, projektchef NCC Building Sweden.

Varför byggs en ny skola?

Över lång tid har flera skolutredningar gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Detta har resulterat i planer på att bygga en ny skola som ska ersätta Strandvägsskolan.

En ny skola ger möjligheter till en anpassad lärmiljö för dagens (och morgondagens) elever och personal. Kraven från statliga och kommunala styrdokument, exempelvis grundsärskolans behov, kan uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. En ny skola har lägre drift- och underhållskostnader.

För att möta den nya skolans och föreningslivets behov byggs även en ny idrottshall.

En ny skola där:

  • Barnen står i centrum
  • Personalen ges goda förutsättningar att jobba mot elevernas mål
  • Lärmiljön är anpassad efter dagens och morgondagens behov
  • Tillgänglighet gäller alla

En ny idrottshall där:

  • Skolans behov uppfylls
  • Föreningslivet får en stark resurs
  • Kravet på integritet och könsneutralitet uppfylls med tillgång till enskild dusch/omklädning
  • Filipstad får en ny ”Arena”
  • Ny skola och Spångbergsgymnasiet får en samlingssal/aula

Inriktning F-3

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolorganisationen i tätorten ska vara en skola för F-3 och en skola för 4-6. Detta innebär att vi bygger en ny skola för F-3 inklusive grundsärskola med tillhörande träningsskola åk 1-9.

Barnen i centrum!

2019-2020 pågick ett intensivt arbete med att ta fram hur skolan ska kunna se ut och fungera. Idrottshallens utseende och funktion planerades också. Frågor om IT, telefoni, skolgårdsmiljöer, lekplats, trafik, skolbussar och andra arkitektfrågor diskuterades. Barnens bästa har stått i centrum och verksamheternas medarbetare har kommit med många bra idéer och förslag.

Inför skolbygget har vi genomfört en workshopserie. Arbetsgruppen bestod av NCC, Sweco, representanter från verksamheten och projektledare från Filipstads kommun. Efter workshopserien tog vi fram en planlösning för skolan och idrottshallen som är väl förankrad med verksamheten.

Vi har även gjort studiebesök vid andra skolor för att få nya intryck och samla på oss en massa bra idéer.

Ungdomsrådet har också varit involverat och gett värdefulla synpunkter.

Tidplan 2021-2022

I januari 2021 kunde markarbeten starta med förberedelser inför byggstart. Under tiden togs det fram färdiga bygghandlingar med alla ritningar och detaljer till byggprojektet.

Grundläggningsarbeten för skolan startade i mars och för idrottshallen i juni.

Skolans stomme började monteras i juli. Vi startade upp efter semestern med gjutningar av plattan till idrottshallen.

Hösten 2021

I höst kommer det hända mycket på bygget för den som ser på från utsidan. Det blir spännande!

Skolans stomme har monterats nu och man kan ana skolans blivande storlek. Grundläggning och betongplattor för både skola och idrottshall är klara. I idrottshallen ska 60 meter betongväggar färdigställas och sedan börjar stommen byggas.

Fokus ligger på att få både skolan och idrottshallen täta. Det betyder att stomme, tak, ytterväggar och fönster ska monteras så vår nästa milstolpe ”tätt hus” blir uppfylld.

Markarbeten pågår under hela byggtiden. Rör och brunnar för el, vatten och avlopp till husen ska dras i marken och fyllas över beroende på om det ska bli gräsyta, lekplats eller väg. Muren mot Allégatan ska renoveras under hösten.

2022

Under 2022 byggs innerväggar och el, rör och ventilation byggs in. Sedan läggs golv och väggar målas. Sist monteras inredning och slutstädning kan påbörjas.

Sommaren 2022 börjar skola och idrottshall bli klara och skolgården börjar ta form. Under hösten ska byggnaderna besiktas och är klara till december 2022.

Arbetsmiljön är viktig på bygget

Byggarbetsplatser är provisoriska arbetsplatser och planeras för att undvika olyckor. Både för de som arbetar på arbetsplatsen och för de som bor och vistas utanför byggarbetsplatsen. Byggstaketet visar tydligt var man inte får gå in och vid grindarna finns kortläsare för att bara behöriga ska ta sig in. Alla som besöker och arbetar på byggarbetsplatsen ska bära hjälm, varselkläder och skyddsskor. Innan man får gå ut på byggarbetsplatsen får man en introduktion om bygget, vilka säkerhets- och skyddsregler som gäller för att alla ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Allt byggmaterial för skola och idrottshall ska transporteras till bygget. Det kommer vara flera transporter varje dag med material. Planering pågår för samleveranser och lastbilar ska inte behöva backa med skymd sikt utan kan köra runt, lasta av och åka vidare.

Varje dag har arbetsledningen en säkerhetsgenomgång med alla som arbetar på bygget.

Arbetsstyrka – 25 personer vecka 29-44.
Normala arbetstider måndag-fredag 06.30-19.00.

Drönarbild som uppifrån visar grundplattor med gröna träd vid sidan

Förslag till detaljplan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola, som varit tillgängligt för granskning. Läs mer om detaljplanen här.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner Filipstads kommun

Projektägare: Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef, 0590-611 55

Projektledare (bygg): Stefan Andersson, 070-260 18 58

Projektledare (skola): Per-Arne Söderstedt, 070-692 14 13

Ordförande i Kommunstyrelsens teknikutskott: Jomark Polintan, 073-047 46 55

Kontaktpersoner NCC

Sandra Björn, projektchef NCC Building Sweden, 079-072 86 53

Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, 08-585 518 70