Filipstads kommun startsida

Ny skola F-3 i Filipstad

En ny skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3) planeras att byggas på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Flera skolutredningar har gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Planer finns på att bygga en ny skola som kan ersätta Strandvägsskolan. En ny skola för F-6 (förskoleklass till årskurs 6) har tidigare planerats att byggas på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Inriktning F-3

Efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden (januari 2020) att skolorganisationen i tätorten ska vara en skola för F-3 och en skola för 4-6 har projekteringen av en ny skola förändrats. Inriktningen är hädanefter (beslut KS februari 2020) att en ny skola för F-3 projekteras.

Projekteringsarbete pågår

En projektgrupp i kommunen arbetar tillsammans med byggentreprenören NCC med att planera hur skolan ska se ut och fungera. Det är också många andra frågor som ska redas ut som hör till skolbygget, till exempel kring trafik, utemiljöer, lekplats och skolbussar.

Matsal, mottagningskök och idrottshall planeras

Den nya skolan är planerad att ha 360 elever från förskoleklass till årskurs 3 (F-3). Skolan planeras att få mottagningskök, matsal och tillhörande idrottshall.

Ett arbete med att ta fram en detaljplan för området som medger byggnation av ny skola och idrottshall har genomförts.

Förslag till detaljplan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola, som varit tillgängligt för granskning. Läs mer om detaljplanen här.

Tidplan för projekt

Kommunfullmäktige tar beslut om detaljplanen för skolområdet under våren 2020. Förslag och kostnader för ny skola och idrottshall ska också presenteras för vidare beslut våren 2020. Om beslut fattas att bygga den nya skolan planeras den att vara klar för inflyttning preliminärt hösten 2022.

Kontaktpersoner

Projektägare: Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef, 070-686 11 55

Projektledare (bygg): Stefan Andersson, 070-260 18 58
Projektledare (skola): Per-Arne Söderstedt

Senast uppdaterad: 2020-02-19