Filipstads kommun startsida

Ny skola F-3 och idrottshall i Filipstad

Skiss över brun skolbyggnad med grönytor runt omkring

I samarbete med arkitekter från SWECO finns nu skisser över skolan.

En ny skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3 och grundsärskola) och en ny idrottshall byggs på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Bilder från arbetsplatsen

Här finns foton från det att området blir en byggarbetsplats, det första spadtaget och vidare från bygget av ny skola och idrottshall.

Bilder från skolbygget - klicka här för att få fram ett bildkollage

Bild uppifrån visar en huskropp med byggmaterial omkrong

2021-11-23, Bygget av nya skolan går framåt.

Bild uppifrån visar huskropp med byggmaterial på

2021-11-23, Bygget av idrottshallen fortsätter.

Ljusgrått golv, vit pelare och ljusslingor i taket i en lokal

2021-11-23, Inifrån bygget av nya skolan

Gul byggnad med byggställning utanför och sandhög framifrån

2021-11-23, Tegel börjar sättas till höger på nya skolan

Blött grått golv med vita väggar och lampor i taket

2021-11-23, Inne i idrottshallen

Vy från ett tak med solnedgång i röda och grå byggnader längre bort

2021-11-23, Vy från taket på nya skolan. Den grå byggnaden är den nya idrottshallen.

Lastbil med kran vid väggar med byggställningar

2021-10-21, Utifrån nya skolan, här byggs det på...

Byggställningar och i bakgrunden utsikt över hus

2021-10-21, Det blir fina utsikter från klassrummen i nya skolan

Tre personer kikar ut från det som ska bli fönster vid en vägg

2021-10-21, Vi kikar ut från fönsterdelarna inne i nya skolan

Blött cementgolv, ljusslingor i taket och pelare i en tom nybyggd lokal

2021-10-21, Inne i nya skolan, bygget fortsätter

Grupp med personer med gröna varselvästar går upp mot en byggnadsstomme

2021-10-21, Vi går upp för att se hur idrottshallen växer fram

Personer står under ett byggt tak, cementgolv

2021-10-21, Inne i idrottshallen, nu under tak

2021-09-24, Skolbyggnaden från sidan.

Öppna väggar rätt in i skolbyggnaden

2021-09-24, I väntan på fler väggar till skolan...

2021-09-24, Det börjar likna ett hus, nya skolan.

Betongfundament med bjälkar

2021-09-24, Idrottshallen börjar få sin form.

2021-09-07, 3 våningar på huset som ska bli en skola.

Betongfundament

2021-09-07, Grunden för idrottshallen är på plats.

2021-08-24, 3 våningar har kommit på plats.

Bygget dolt bakom träd, lyftkran och den tredje våningen syns över träden med 2 arbetare ståendes högst upp.

2021-08-24, Skolbyggnaden syns nu ovanför träden på Allégatan.

Drönarbild uppifrån visar jord och sten plattas till och bildar en grund att bygga på

2021-07-07, Grunden för idrottshallen har påbörjats

Drönarbild uppifrån visar jord och sten plattas till och bildar en grund att bygga på 

2021-07-07, Grunden för idrottshallen har påbörjats

Betonggrund på en byggarbetsplats med hus i bakgrunden

2021-07-07, Grunden för skolan har lagts

Drönarbild uppifrån visar betonggrund för skolbyggnaden

2021-07-07, Grunden för skolan har lagts

Drönarbild som uppifrån visar grundplattor med gröna träd vid sidan

2021-07-07, Grunden för skolan och idrottshallen

Blå vepor med text om att vi bygger en ny skola ihop med NCC

2021-06-10, Vepor längs Allégatan

Del av bottenplattan sedd
från väster.

2021-06-14, del av bottenplattan sedd från väster

Resterande del av
bottenplattan saknar betong. I mitten av bild syns hissgropen.

2021-06-14, del av bottenplattan. I mitten syns hissgropen.

Ny transformator i bortre
kanten och schakt för elservis, till skola, idrottshall och förberedelse för
simhall.

2021-06-14, ny transformator och schakt för elservis till skola, idrottshall och förberedelse för simhall

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Byggprojekt nya skolan

2021-05-04

Baracker vid grusväg

2021-03-15, byggarbetsplats med baracker

Grävmaskin står på jordhögar nedanför Spångbergshallens byggnad

2021-03-15, Snart drar bygget igång

Folksamling på en grusväg

2021-03-15, dagen för det första spadtaget

Personer från kommunledningen står och diskuterar nedanför simhallen

2021-03-15, Personer från kommunledningen står och diskuterar nedanför simhallen

Fem barn gräver i en grushög med spadar

2021-03-15, Första spadtaget för den nya skolan

Fem barn gräver med spadar i en sandhög

2021-03-15, Första spadtaget för den nya skolan

Byggarbetsplats med grusväg och simhallen i bakgrunden

2021-02-16, byggarbetsplats

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

Här kommer den nya skolan att byggas

Ny skola och idrottshall byggs i Filipstad

NCC ska tillsammans med Filipstads kommun bygga en ny skola med plats för 360 elever och en idrottshall centralt i Filipstad. Vi ska ge både skolan och idrotten i vår kommun fina förutsättningar för sina verksamheter. Det kommer att vara en skofri skola med moderna och väl anpassade lärmiljöer. Genom samarbete med NCC kan vi bygga en skola för idag och imorgon.

Färgprover för nya skolan och idrottshallen

Är du nyfiken på att se vilka färger som kommer att finnas på de tre våningsplanen i skolan, samt färgen i idrottshallen? Kartor med färgprover finns att komma och titta på i kommunhusets entré, Hantverksgatan 22.

Tre skissblad med färgprover som sitter på en vit vägg i en entré

Ett första spadtag för nya skolan och idrottshallen

Den 15 mars 2021 var en historisk dag. Då togs togs det första spadtaget för Filipstads nya skola och idrottshall!

De som såg till att grävandet blev ordentligt gjort var de framtida eleverna själva. Nu går detta härliga gäng barn i förskoleklass, årskurs 1 och särskolan och om några år kommer de att gå i den nya skolan. Tack för hjälpen hörrni – nu kan byggandet börja!

Fem barn gräver med spadar i en sandhög

Nu startar byggprojektet!

Skolan byggs centralt i Filipstad, på ett område där det har stått en skola tidigare. Skolan byggs i tre plan och kommer att rymma 360 elever i förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola. På det första planet finns gemensamma utrymmen med bland annat matsal och mottagningskök. Plan två har plats för förskoleklasser, årskurs ett och grundsärskolan. Högst upp blir det klassrum för årskurs två och tre, samt lokaler för slöjdundervisning. På taket placeras solceller.

Det blir en skofri skola med god innemiljö och välplanerade ytor för undervisning och kreativitet. I mitten av skolan kommer det bli stora öppna ytor för samvaro och fritids, samt mindre bås för avskärmning.

På andra sidan skolgården byggs idrottshallen för skolverksamhet, men även för föreningslivet. Idrottshallen får en idrottsplan, fyra omklädningsrum, läktare för 480 personer och en cafeteria vid matchspel.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetet sker i partnering, där NCC och Filipstads kommun löser uppdraget i en öppen dialog med projektets bästa i fokus.

– NCC är en av Sveriges största skolbyggare och dessa erfarenheter tar vi med oss till Filipstads nya skola. Under projekteringen har vi arbetat i nära samarbete med representanter från verksamheten och se fram emot att få bygga framtidens lärmiljöer som möter behoven hos både elever och pedagoger, säger Sandra Björn, projektchef NCC Building Sweden.

Varför byggs en ny skola?

Över lång tid har flera skolutredningar gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Detta har resulterat i att vi bygger en ny skola som ska ersätta Strandvägsskolan.

En ny skola ger möjligheter till en anpassad lärmiljö för dagens (och morgondagens) elever och personal. Kraven från statliga och kommunala styrdokument, exempelvis grundsärskolans behov, kan uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. En ny skola har lägre drift- och underhållskostnader.

För att möta den nya skolans och föreningslivets behov byggs även en ny idrottshall.

En ny skola där:

  • Barnen står i centrum
  • Personalen ges goda förutsättningar att jobba mot elevernas mål
  • Lärmiljön är anpassad efter dagens och morgondagens behov
  • Tillgänglighet gäller alla

En ny idrottshall där:

  • Skolans behov uppfylls
  • Föreningslivet får en stark resurs
  • Kravet på integritet och könsneutralitet uppfylls med tillgång till enskild dusch/omklädning
  • Filipstad får en ny ”Arena”
  • Ny skola och Spångbergsgymnasiet får en samlingssal/aula

Inriktning F-3

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolorganisationen i tätorten ska vara en skola för F-3 och en skola för 4-6. Detta innebär att vi bygger en ny skola för F-3 inklusive grundsärskola med tillhörande träningsskola åk 1-9.

Barnen i centrum!

2019-2020 pågick ett intensivt arbete med att ta fram hur skolan ska kunna se ut och fungera. Idrottshallens utseende och funktion planerades också. Frågor om IT, telefoni, skolgårdsmiljöer, lekplats, trafik, skolbussar och andra arkitektfrågor diskuterades. Barnens bästa har stått i centrum och verksamheternas medarbetare har kommit med många bra idéer och förslag.

Inför skolbygget har vi genomfört en workshopserie. Arbetsgruppen bestod av NCC, Sweco, representanter från verksamheten och projektledare från Filipstads kommun. Efter workshopserien tog vi fram en planlösning för skolan och idrottshallen som är väl förankrad med verksamheten.

Vi har även gjort studiebesök vid andra skolor för att få nya intryck och samla på oss en massa bra idéer.

Ungdomsrådet har också varit involverat och gett värdefulla synpunkter.

Vad ska skolan och idrottshallen heta?

Skolans och idrottshallens namn ska utses i en namntävling. Alla som vill får skicka in förslag och vinnaren får ett presentkort. Tävlingen kommer pågå från mitten av december 2021 till 31 januari 2022. Det vinnande bidraget offentliggörs våren 2022. Du kommer att hitta all information om namntävlingen här under december!

Tidplan 2021-2022

I januari 2021 kunde markarbeten starta med förberedelser inför byggstart. Under tiden togs det fram färdiga bygghandlingar med alla ritningar och detaljer till byggprojektet.

Grundläggningsarbeten för skolan startade i mars och för idrottshallen i juni. Skolans stomme började monteras i juli. Vi startade upp efter semestern med gjutningar av plattan till idrottshallen.

Hösten 2021 - "tätt hus"

I höst händer det mycket på bygget för den som ser på från utsidan. Det är spännande!

Stål och betongstommen är på plats för skolan och idrottshallen. Vårt stora mål ”tätt hus", där stomme, tak, ytterväggar och fönster monterats, blev uppfyllt för skolan vecka 45. När huset är väderskyddat och det inte kommer in regn och är tätt då kan man slå på värme i huset. Torkningen kommer igång, fukt ventileras ut och vi kan börja bygga in material som inte tål fukt. Det blir även behagligare arbetstemperatur inomhus under vintern.

Skolans bygge

Skolans stomme har monterats och man kan ana hur skolan kommer att se ut. Presenningar inför glaspartierna sätts upp och fönster sätts in. Solcellerna monteras och huset har börjat värmas upp invändigt.

Skolans ytterväggar är prefabricerade och har byggts i en liten provisorisk fabrik på byggarbetsplatsen under ett enkelt tak. Det säkerställer att det inte kommer för mycket regn i väggarna under byggtiden och man får bättre arbetsmiljö med bättre hjälpmedel och man har allt på samma plats och behöver inte flytta med sig all utrustning och material.

Vi lyfter väggarna på plats och skruvar fast dem. Sedan ska skarvar tätas för att hålla värme och stänga ute fukt. Utanpå väggarna monteras en isolerskiva och sedan börjar murningsarbetet. På yttertaket monteras fläktrummets fasadskivor,
plåtdetaljer samt solceller.

Idrottshallens bygge

I idrottshallen ska 60 meter betongväggar färdigställas då stommen och fasaden monteras klart. Det borras också för värme- och kyldelen. I idrottshallen har vi som mål att kunna slå på värmen innan jul för att påbörja uttorkning.

Större delen av idrottshallens ytterväggar består av sandwish-element. Det är plåtbeklädd stenullsisolering i stora skivor som monteras direkt efter att stommen är på plats. Resterande del liknar skolans ytterväggar. Taket på idrottshallen består av bärande TRP-plåt och sedan läggs ett tjockt lager med isolering innan man lägger en gummiduk ovanpå som tätskikt.

Invändigt

Vi börjar snart med att bygga invändiga väggar. Därefter kan vi börja måla väggar och lägga golv. Huvudstammar för el, rör och ventilation ska dras fram genom schakt och dras vidare i tak fram till rum. Sedan ska belysning, olika elkontakter, värmeradiatorer, wc-stolar och fläktdon och alla andra tekniska funktioner monteras och kopplas in i rummen.

Markarbeten

Markarbeten för husen och skolgården runtomkring pågår under hela byggtiden. El, vatten, avlopp och värme förläggs i marken och ska vara klart innan man kan börja färdigställa skolgårdsytorna under våren. Runt om skolan har hål för frikyla/-värme borrats under november. Nu kvarstår sammanlänkningen av alla dess borrhål.

Muren mot Allégatan renoveras.

2022

Under våren 2022 färdigställs alla rum med ytskikt och inredning. Efter sommaren kan färdigställda rum börja slutstädas. Under hösten ska byggnaderna provas och besiktas och är klara till december 2022.

Arbetsmiljön är viktig på bygget

Byggarbetsplatser är provisoriska arbetsplatser och planeras för att undvika olyckor. Både för de som arbetar på arbetsplatsen och för de som bor och vistas utanför byggarbetsplatsen. Byggstaketet visar tydligt var man inte får gå in och vid grindarna finns kortläsare för att bara behöriga ska ta sig in. Alla som besöker och arbetar på byggarbetsplatsen ska bära hjälm, varselkläder och skyddsskor. Innan man får gå ut på byggarbetsplatsen får man en introduktion om bygget, vilka säkerhets- och skyddsregler som gäller för att alla ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Allt byggmaterial för skola och idrottshall ska transporteras till bygget. Det kommer vara flera transporter varje dag med material. Planering pågår för samleveranser och lastbilar ska inte behöva backa med skymd sikt utan kan köra runt, lasta av och åka vidare.

Varje dag har arbetsledningen en säkerhetsgenomgång med alla som arbetar på bygget.

Arbetsstyrka – 40 personer dagligen under hösten.
Normala arbetstider måndag-fredag 06.30-19.00.

Drönarbild som uppifrån visar grundplattor med gröna träd vid sidan

Förslag till detaljplan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola, som varit tillgängligt för granskning. Läs mer om detaljplanen här.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner Filipstads kommun

Projektägare: Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef, 0590-611 55

Projektledare (bygg): Stefan Andersson, 070-260 18 58

Projektledare (skola): Per-Arne Söderstedt, 070-692 14 13

Kontaktpersoner NCC

Sandra Björn, projektchef NCC Building Sweden, 079-072 86 53

Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, 08-585 518 70