Filipstads kommun startsida

Ny skola F-6 i Filipstad

En ny skola för F-6 (förskoleklass till årskurs 6) planeras att byggas på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Flera skolutredningar har gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Planer finns på att bygga en ny skola F-6 i Filipstad. Den nya skolan är tänkt att ersätta Strandvägsskolan.

Nu arbetar en projektgrupp i kommunen tillsammans med byggentreprenören NCC med att planera hur skolan ska se ut och fungera. Det är också många andra frågor som ska redas ut som hör till skolbygget, till exempel kring trafik, utemiljöer, lekplats och skolbussar.

Den nya skolan är planerad att ha 360 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan planeras att få kök och matsal och en egen idrottshall.

Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för området som medger byggnation av ny skola och idrottshall.

Förslag till detaljplan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola F-6, som varit tillgängligt för granskning. Läs mer om detaljplanen här.

Tidplan för projekt

Kommunfullmäktige tar beslut om detaljplanen för skolområdet under våren 2020. Förslag och kostnader för ny skola och idrottshall ska också presenteras för vidare beslut våren 2020. Om beslut fattas att bygga den nya skolan planeras den att vara klar för inflyttning preliminärt hösten 2021.

Kontaktpersoner

Projektägare: Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef, 070-686 11 55 och Jan-Erik Andrén, skolchef, 0590‑612 30

Projektledare (bygg): Stefan Andersson, 070-260 18 58
Projektledare (skola): Per-Arne Söderstedt

Senast uppdaterad: 2019-11-06