Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Strandvägsskolan

Strandvägsskolan ligger i centrala delen av Filipstad. Strandvägsskolan är en F-6 skola med drygt 280 barn. På skolan finns också grundsärskolan och träningsskolan.

Strandvägsskolan har undervisning för elever i grundskolan F-6 och grundsärskolan F-9. Vi har tre fritidshemsavdelningar som heter Safiren, Rubinen och Diamanten. Diamanten är vårt storfritids. På storfritids börjar man från åk 3.

På skolan finns går det ca 280 elever och vi är 50 anställda.  

Trivselprogrammet

Vår skola är mångkulturell med elever som bryr sig om varandra. Vi arbetar utifrån trivselprogrammet vilket innebär ökad aktivitet och social inkludering på rasten. Trivselprogrammet tror på fysisk aktivitet för bättre hälsa, inlärning och trivsel. Vi ser också vilken effekt Trivselprogrammet har på skolorna när det gäller bättre sammanhållning och färre konflikter mellan elever. Vidare har kommunen ett kvalitetssäkringsprogram inom matematik och svenska som en del av undervisningsgrunden.

Värmlands bästa skolkommun

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) öppna mätning är vi rankade som Värmlands bästa skolkommun och i Sverige är vi på en hedrande 12:e plats!

Likabehandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

Vi har ordningsregler som tagits frami samråd med elever, lärare och rektor. De uppdateras varje år.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar vi på Strandvägsskolan hur vi lyckats engagera och motivera barn och elever till hög måluppfyllelse. Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs och redovisas under oktober månad.

Dokument

Kontaktinformation Strandvägsskolan

Telefonnummer
0590‑615 14
Besöksadress
Parkvägen 1
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Maria Sjödahl Nilsson

Telefonnummer
0590‑615 13
072‑518 45 72

Kontaktinformation Biträdande rektor - Birgitta Sparre

Telefonnummer
070‑180 12 73

Kontaktinformation Strandvägsskolans expedition - Johanna Abrahamsen

Kontaktinformation Skolsköterska Strandvägsskolan, Nordmarks skola - Anna Gustafsson

Telefonnummer
0590‑615 15
070‑278 16 31

Senast uppdaterad: 2018-11-23