Filipstads kommun startsida

Komvux som anpassad utbildning

Collage av fyra bilder: gräsand på träbrygga, asfalterad gångpromenad i park i gråskala, skålar med olika pastarätter, 2 tigerkakor på köksbänk.

Målen för utbildningen är att du som vuxen med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Utbildning ges på:

Träningsskolenivå

 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö

Grundläggande nivå

 • Matematik
 • Svenska och svenska som andra språk
 • Engelska
 • So ämnen med mera

Gymnasial nivå

 • Matematik
 • Svenska och svenska som andra språk
 • Engelska
 • So ämnen med mera

Övriga kurser på grund- och gymnasiesärskolenivå kan ges beroende på efterfrågan.

Orienteringskurser:

Yrkesteori

 • Service och bemötande 1
 • Service och bemötande 2

Telefonnummer:

0590‑17 31 35                                                                                                  Telefontid: tisdag‑torsdag kl. 15:00‑16:00

Besöksadress:

Hertig Filipsgatan 10, Filipstad                                                                         Boka besökstid på mail eller telefon

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad

Undersidor