Filipstads kommun startsida

Komvux som anpassad utbildning

Collage av fyra bilder: gräsand på träbrygga, asfalterad gångpromenad i park i gråskala, skålar med olika pastarätter, 2 tigerkakor på köksbänk.

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som saknar kunskaper som uppnås i den anpassade grundskolan eller behöver komplettera din utbildning enligt den anpassade gymnasieskolans nationella program.

Målen för utbildningen är att du som vuxen med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet, samt att främja din personliga utveckling. Startdatum för höstterminen 2024 är 5 augusti.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för en individuell studieplan.

Sökbara utbildningar:

Komvux som anpassad utbildning motsvarande träningsskolan

Ämne

Kurskod

Verksamhetspoäng

INDIVID OCH SAMHÄLLE

SGRIND7

1200

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

SRGSPR7

1200

NATUR OCH MILJÖ

SGRNAT7

1200

 

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Ämne

Kurskod

Verksamhetspoäng

ENGELSKA

SGRENG7

450

MATEMATIK

SGRMAT7

600

SVENSKA

SGRSVE7

1000

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SGRSVA7

1000

GEOGRAFI

SGRGEO7

150

HISTORIA

SGRHIS7

150

RELIGION

SGRREL7

150

SAMHÄLLSKUNSKAP

SGRSAM7

150
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

SGRHEM7

350
TEKNIK

SGRTEK7

150
KEMISGRKEM7150
FYSIKSGRFYS7
150

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Kurs

Kurskod

Poäng

SVENSKA 1

SVBSVE51

200

SVENSKA 2

SVBSVE52

100

LITTERATUR

SVBLIT5

100

SKRIVANDE

SVBSKR5

100

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

SVOSVE51

200

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2

SVOSVE52

100

MATEMATIK 1

MAMMAT51

100

MATEMATIK 2

MAMMAT52

100

MATEMATIK 3

MAMMAT53

100

ENGELSKA 1

ENSENG51

100

ENGELSKA 2

ENSENG52

100

ENGELSKA 3

ENSENG53

100

RELIGIONSKUNSKAP 1

REIREL51

50

HISTORIA 1

HITHIS51

50

SAMHÄLLSKUNSKAP 1

SALSAM51

50

 

Övriga kurser på gymnasial nivå kan ges beroende på efterfrågan, enligt den individuella studieplanen.‌ Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

 

Telefonnummer:

0590‑17 31 35                                                                                                  Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 15:00 till 16:00

Besöksadress:

Fogdevägen 2, Filipstad (Boka besökstid på mail eller telefon)

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad

Öppettider:

Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 15:00 till 16:00