Filipstads kommun startsida

Särskild undervisningsgrupp inom kommunal vuxenutbildning

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna.

Skolformen finns på två nivåer:

  •    grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  •    gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen).

Särvux motsvarande träningsskolan - gemensamma kurser

Ämne

Kurskod

Kurs

INDIVID OCH SAMHÄLLE

SGRIND7

Individ och samhälle

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

SRGSPR7

Språk och kommunikation

NATUR OCH MILJÖ

SGRNAT7

Natur och miljö

 

Särvux motsvarande grundsärskolan - gemensamma kurser

Ämne

Kurskod

Kurs

ENGELSKA

SGRENG7

Engelska

MATEMATIK

SGRMAT7

Matematik

SVENSKA

SGRSVE7

Svenska

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SGRSVA7

Svenska som andraspråk

GEOGRAFI

SGRGEO7

Geografi

HISTORIA

SGRHIS7

Historia

RELIGION

SGRREL7

Religion

SAMHÄLLSKUNSKAP

SGRSAM7

Samhällskunskap

Gymnasiesärskolans kärnämneskurser - gemensamma kurser‌

Ämne

Kurskod

Kurs

SVENSKA 1

SVBSVE51

Svenska 1

SVENSKA 2

SVBSVE52

Svenska 2

LITTERATUR

SVBLIT5

Litteratur

SKRIVANDE

SVBSKR5

Skrivande

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

SVOSVE51

Svenska som andraspråk1

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2

SVOSVE52

Svenska som andraspråk2

MATEMATIK 1

MATMAT51

Matematik 1

MATEMATIK 2

MATMAT52

Matematik 2

MATEMATIK 3

MATMAT53

Matematik 3

ENGELSKA 1

ENSENG51

Engelska 1

ENGELSKA 2

ENSENG52

Engelska 2

ENGELSKA 3

ENSENG53

Engelska 3

RELIGION 1

REIREL51

Religion 1

HISTORIA 1

HITHIS51

Historia 1

SAMHÄLLSKUNSKAP 1

SALSAM51

Samhällskunskap 1

 

Övriga kurser på gymnasiesärskolenivå kan ges beroende på efterfrågan.‌

 

Orienteringskurs
ÄmneMatlagning


 

Datakunskap
Yrkesteori

Ämne

Kurskod

Kurs

Service och bemötande 1

SECSER51

Service och bemötande 1

Service och bemötande 2

SECSER52

Service och bemötande 2

Handel 1

HADHAN51

Handel 1

Handel 2

HADHAN52

Handel 2

Handel 3

HADHAN53Handel 3

E-tjänster och blanketter

Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑611 30
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Biträdande skolledare - Louise Svenrup

Telefonnummer
0590‑60 73 28
0590‑614 43
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Ansvarig för särskild utbildning och yrkesvux/lärlingsvux.

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Maria Petersson

Telefonnummer
0590‑611 30
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30