Filipstads kommun startsida

Livsmedelsindustrin 600 poäng

Silvriga stora metallutrustningar i ett storkök

Livsmedelsindustrin förändras och behovet av kompetens ökar.

Mål med utbildningen

Målen för utbildningen är att du ska få den grundkompetens som krävs för att arbeta inom livsmedelsindustrin. Utbildningen leder till att du ska känna dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.

Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i livsmedelshygien och om den industritekniska processen.

Kurser och poäng

Kurser

Poäng

Introduktion

200

Människan och Industrin 1

100

Industritekniska processer 1

100

 Hygien

100

 Yrkessvenska

100

Ansökan öppen 20220822-20220926

Behörighetskrav: SFI C eller motsvarande


E-tjänster och blanketter

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Anders Jansson

Telefonnummer
0590‑614 21
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10, Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Tillgänglig på mejl måndag till tisdag. Telefontid: tisdag kl. 15.00-15.30. Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post.

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Isak Kullberg

Telefonnummer
0590‑17 31 35
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10, Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Tillgänglig på mejl måndag till torsdag. Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 08.00 till 09.00, tisdag och torsdag kl. 15.00 till 15.30 Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post.