Filipstads kommun startsida

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du bli rik på upplevelser och möten med människor? Blir du glad av att hjälpa andra? Då ska du söka Vård- och omsorgsutbildningen för vuxna i Filipstad.

Du får kunskaper om hur människan fungerar socialt, kulturellt, fysiologiskt och psykologiskt. Du får studera friskfaktorers betydelse för hälsan, omvårdnad vid sjukdomar, anatomi och fysiologi, etik och förhållningssätt.

Vård- och omsorgsarbete tillhör en av de viktigaste samhällsfunktionerna både idag och i morgon. Du får jobba med människor som behöver dig. Efter utbildningen har du den kompetens som krävs för att bli anställd som vårdbiträde eller undersköterska inom äldreomsorg, funktionsstöd/LSS, socialpsykiatri eller sjukvård.

Distansutbildning

På Komvux i Filipstad studerar du Vård- och omsorgsutbildningen på distans vilket innebär att du måste vara beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier och hålla en god studiedisciplin.

Du läser vård- och omsorgsprogrammets kurser på distans via Hermods. Kurserna läser du under 10-veckorsperioder under läsåret och det är viktigt att du har en god studieplanering och håller tidsramen under studietiden. Under studietid finns tillgång till handledning på skolan där du kan få hjälp och stöd av vårdlärare. Du får också hjälp av vårdläraren att planera dina studier i en individuell studieplan samt att anskaffa de praktikplatser du behöver under utbildningen.

Vårdbiträde eller undersköterska

De nationella yrkespaketen för vård och omsorg inom kommunal vuxenutbildning möjliggör utbildning och yrkesexamen till både vårdbiträde 800 poäng och undersköterska 1500 poäng. Yrkespaketen följer den nya programstrukturen för vård och omsorgsutbildning som träder i kraft 1 juli 2021.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL är obligatorisk under utbildningen och omfattar totalt 8 veckor för vårdbiträde och 12 veckor för undersköterska. APL fördelas under två eller tre praktikperioder. I kursen Omvårdnad 1 ingår 4 veckor APL inom särskilt boende för äldre och i kursen Gerontologi och geriatrik ingår 4 veckor APL inom hemtjänst. I undersköterskeutbildningen ingår även 4 veckor APL inom ett område du själv kan välja ex. äldreomsorg, funktionsstöd/LSS, socialpsykiatri eller sjukvård.

Under din APL har du en handledare och följer dennes arbetsschema. Det innebär att du arbetar kvällar och helger med oregelbunden arbetstid under din APL-tid. Om du har erfarenhet av eget arbete inom vård och omsorg finns möjligheter att validera hela eller delar av den första APL-perioden inom kursen Omvårdnad 1 beroende på vilka yrkeserfarenheter du redan har.

Yrkesexamen

För att nå yrkesexamen inom vård-och omsorg krävs förutom yrkeskurser även godkända gymnasiekurser i Svenska1 eller Svenska som andraspråk1 100 poäng för både vårdbiträde- och undersköterskeexamen. För undersköterska krävs även godkänd gymnasiekurs i Samhällskunskap 1a1 50 poäng.

Antagning och kursstart

Antagning sker två gånger per år. För vårterminen i januari vecka 2 och för höstterminen i augusti vecka 32. Kravet för att kunna ansöka till yrkesutbildningen är att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Ansökningsperioder

Ansökan till komvuxlänk till annan webbplats

Obligatoriska kurser i yrkespaketet

Obligatoriska kurser 1500 poäng till undersköterska

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik 4 veckor APL

100

Omvårdnad 1 4 veckor APL

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Hälso- och sjukvård HLR ingår

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Anatomi och fysiologi 2

50

Psykiatri 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Omvårdnad 2

100

Social omsorg 2

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Vård och omsorg - specialisering * (fördjupningsarbete) 4 veckor APL

100

Obligatoriska kurser i yrkespaketet

Obligatoriska kurser 800 poäng till vårdbiträde

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik 4 veckor APL

100

Omvårdnad 1 4 veckor APL

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Hälso- och sjukvård 1 HLR ingår

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

E-tjänster och blanketter

Länkar

Facebooktips: Vi undersköterskor

www.susf.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSveriges undersköterskors och specialistundersköterskors förening.

Filipstads kommun är nu certifierade medlemmar i Vård och Omsorgscollege.

Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑611 30
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Biträdande skolledare - Louise Svenrup

Telefonnummer
0590‑60 73 28
0590‑614 43
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Ansvarig för särskild utbildning och yrkesvux/lärlingsvux.

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Maria Petersson

Telefonnummer
0590‑611 30
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30