Filipstads kommun startsida

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du bli rik på upplevelser och möten med människor? Blir du glad av att hjälpa andra? Då ska du söka Vård- och omsorgsutbildningen för vuxna i Filipstad.

Du får kunskaper om hur människan fungerar socialt, kulturellt, fysiologiskt och psykologiskt. Du får studera friskfaktorers betydelse för hälsan, omvårdnad vid sjukdomar, anatomi och fysiologi, etik och förhållningssätt.

Vård- och omsorgsarbete tillhör en av de viktigaste samhällsfunktionerna både idag och i morgon. Du får jobba med människor som behöver dig. Efter utbildningen har du den kompetens som krävs för att bli anställd som undersköterska inom sjukvård eller hemsjukvård samt äldreomsorg och LSS.

Distansutbildning

På Komvux i Filipstad studerar du Vård- och omsorgsutbildningen på distans vilket innebär att du måste vara beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier och hålla en god studiedisciplin.

Du läser vård- och omsorgsprogrammets kurser på distans via Hermods. Kurserna läser du under 10-veckorsperioder under läsåret och det är viktigt att du har en god studieplanering och håller tidsramen under studietiden. Under studietid finns tillgång till handledning på skolan 1 dag per vecka där du kan få hjälp och stöd av vårdlärare. Du får också hjälp av vårdläraren att planera dina studier i en individuell studieplan samt att anskaffa de praktikplatser du behöver under utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är obligatorisk under utbildningen och omfattar totalt 12 veckor som fördelas under två praktikperioder. I kursen vård- och omsorgsarbete 1 ingår 8 veckor sammanhängande APL och i den avslutande fördjupningskursen ingår ytterligare 4 veckor sammanhängande APL. Om du har erfarenhet av eget arbete inom vård och omsorg finns möjligheter att validera hela eller delar av den första APL-perioden beroende på vilka erfarenheter du redan har. Under din APL har du en handledare och följer dennes arbetsschema. Det innebär att du arbetar kvällar och helger med oregelbunden arbetstid under din APL-tid.

Antagning och kursstart sker två gånger per år. För vårterminen i januari vecka 2 eller för höstterminen i augusti vecka 32.

Yrkesexamen

För att nå yrkesexamen inom vård-och omsorg krävs förutom yrkeskurser även godkända gymnasiekurser i Svenska1/Svenska som andraspråk1 100 poäng och Samhällskunskap 1a1 50 poäng.

Ansökningsperioder

Ansökan till vård- och omsorgsutbildninglänk till annan webbplats

Följande kurser är tillgängliga för distansutbildningen:‌

Obligatoriska kurser 1200 poäng

Kursnamn

Poäng

Övrigt

Hälsopedagogik

100 poäng


Medicin 1

150 poäng


Etik och människans livsvillkor

100 poäng


Psykiatri

100 poäng


Psykologi

50 poäng


Specialpedagogik

100 poäng


Vård- och omsorgsarbete 1

200 poäng

Ingår 8 veckors ALP

Vård- och omsorgsarbete 2

150 poäng


Svenska 1/ SVA 1

100 poäng


Samhällskunskap 1a1

50 poäng


Gymnasiearbete

100 poäng


Valbara fördjupningspaket 300 poäng

Fördjupningspaket 1: Äldreomsorg

Kursnamn

Poäng

Övrigt

Äldres hälsa och livskvalitet

200 poäng

Ingår 4 veckors ALP

Hemsjukvård eller Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 poäng


Fördjupningspaket 2: Sjukvård

Kursnamn

Poäng

Övrigt

Akutsjukvård

200 poäng

Ingår 4 veckor APL

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

100 poäng


Fördjupningspaket 3: Funktionsstöd LSS

Kursnamn

Poäng

Övrigt

Specialpedagogik2

100 poäng

Ingår 4 veckor APL

Socialpedagogik

100 poäng


Medicin2

100 poäng


Fördjupningspaket 4: Socialpsykiatri

Kursnamn

Poäng

Övrigt

Psykiatri 2

100 poäng

Ingår 4 veckor APL

Samhällsbaserad psykiatri

100 poäng


Vårdpedagogik och handledning

100 poängE-tjänster och blanketter

Länkar

Facebooktips: Vi undersköterskor

www.susf.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSveriges undersköterskors och specialistundersköterskors förening.

Filipstads kommun är nu certifierade medlemmar i Vård och Omsorgscollege.

Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑611 30
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Maria Petersson

Telefonnummer
0590‑611 30
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30