Filipstads kommun startsida

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du bli rik på upplevelser och möten med människor? Blir du glad av att hjälpa andra? Då ska du söka Vård- och omsorgsutbildningen för vuxna i Filipstad.

Du får kunskaper om hur människan fungerar socialt, kulturellt, fysiologiskt och psykologiskt. Du får studera friskfaktorers betydelse för hälsan, omvårdnad vid sjukdomar, anatomi och fysiologi, etik och förhållningssätt.

Vård- och omsorgsarbete tillhör en av de viktigaste samhällsfunktionerna både idag och i morgon. Du får jobba med människor som behöver dig. Efter utbildningen har du den kompetens som krävs för att bli anställd som vårdbiträde eller undersköterska inom äldreomsorg, funktionsstöd/LSS, socialpsykiatri eller sjukvård.

Flexutbildning

På Komvux i Filipstad studerar du Vård- och omsorgsutbildningen som närundervisning, men ges möjlighet att läsa på distans med handledning. Vilket innebär att du måste vara beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier och hålla en god studiedisciplin. Obligatoriska närträffar förekommer.

Kurserna läser du under 10-veckorsperioder á 200p. Det är viktigt att du har en god studieplanering och håller tidsramen under studietiden. Du får också hjälp av vårdläraren att planera dina studier i en individuell studieplan.

Vårdbiträde eller undersköterska

De nationella yrkespaketen för vård och omsorg inom kommunal vuxenutbildning möjliggör utbildning och yrkesexamen till både vårdbiträde 800 poäng och undersköterska 1500 poäng. Yrkespaketen följer den nya programstrukturen för vård och omsorgsutbildning som träder i kraft 1 juli 2021.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL är obligatorisk under utbildningen. Under din APL har du en handledare och följer dennes arbetsschema. Det innebär att du arbetar kvällar och helger med oregelbunden arbetstid under din APL-tid. Om du har erfarenhet av eget arbete inom vård och omsorg kan det finnas möjligheter att validera.

Yrkesexamen

För att nå yrkesexamen inom vård-och omsorg krävs förutom yrkeskurser även godkända gymnasiekurser i Svenska1 eller Svenska som andraspråk1 100 poäng för både vårdbiträde- och undersköterskeexamen. För undersköterska krävs även godkänd gymnasiekurs i Samhällskunskap 1a1 50 poäng. Efter 800p finns möjlighet att ta ut diplom från vård- och omsorgscollege som vårdbiträde.

Kursstart: 10 januari 2022

Kursavslut: Preliminärt kursavslut 26 maj 2023.

Har du redan betyg i Svenska/svenska som andra språk 1 eller Samhällskunskap 1a1 utgår dessa kurser för dig.

Ansökan: öppen från 1 november till 21 november 2021

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 70 veckor/heltid

Utbildningsort: Filipstad och APL i hemkommunen

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Ansökan till komvux Länk till annan webbplats.

Obligatoriska kurser i yrkespaketet

Obligatoriska kurser 1500 poäng till undersköterska

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik 4 veckor APL

100

Omvårdnad 1 4 veckor APL

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Hälso- och sjukvård HLR ingår

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Anatomi och fysiologi 2

50

Psykiatri 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Omvårdnad 2

100

Social omsorg 2

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Vård och omsorg - specialisering * (fördjupningsarbete) 4 veckor APL

100

Obligatoriska kurser i yrkespaketet

Obligatoriska kurser 800 poäng till vårdbiträde

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik 4 veckor APL

100

Omvårdnad 1 4 veckor APL

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Hälso- och sjukvård 1 HLR ingår

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

E-tjänster och blanketter

Länkar

Facebooktips: Vi undersköterskor

www.susf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sveriges undersköterskors och specialistundersköterskors förening.

Filipstads kommun är nu certifierade medlemmar i Vård och Omsorgscollege. Om Vård och Omsorgcollege på Region Värmlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation Komvux

Telefonnummer
0590‑61415
Besöksadress
Hertig Filipsgatan 12, 682 30 Filipstad
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Telefontid: måndag 15.00-1630 tisdag, onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Biträdande skolledare - Louise Svenrup

Telefonnummer
0590‑60 73 28
Öppettider
Besökstid: Du bokar en tid på telefon eller e-post. Ansvarig för särskild utbildning och yrkesvux/lärlingsvux.

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Anna Géber

Telefonnummer
0590‑61416
Öppettider
Telefontid: måndag 08.00-0930