Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Kulturskola

Kulturskolan är öppen för alla barn och ungdomar från och med årskurs 1 till och med gymnasiet! Under läsåret 17/18 kommer Kulturskolan erbjuda frivillig undervisning i musik, bild, film och dans.

Kulturskolan har tre musiklärare och en bildlärare. Genom projektmedel från Kulturrådet kommer vi under läsåret 17/18 också kunna erbjuda undervisning i film och dans! Elevantalet är cirka 200 inklusive grupper.

Kulturskolan har ett begränsat antal instrument som lånas ut kostnadsfritt under det första året. Det gäller ej gitarr, tangentinstrument eller slagverk. Vi kommer också ha Ipads för undervisningen i film.

Välkommen till vårkonsert med Kulturskolans musikelever!

Måndagen den 28 maj 18.00 i Spångbergsgymnasiets musiksal F-klaven. (Nedre botten i huvudbyggnaden)

Alla är välkomna, inget inträde!

Kulturavgifter & lektioner

Terminsavgiften är 350:-/ämne och elev.
Familjeavgiften är 600:-/termin (gäller endast om man har ett ämne/elev, för ytterligare ämnen betalar man full avgift).

  • Du är garanterad 13 lektioner under höstterminen och 15 lektioner under vårterminen i musik och bild.
  • All undervisning sker utanför ordinarie skoltid.
  • Undervisningen i bild är i Spångbergsgymnasiets lokaler i Filipstad.

Ansök till Kulturskolan

Under sommaren kommer vi göra en del förändringar i Kulturskolans utbud. En ny anmälningsblankett kommer i början av terminen då man kan anmäla sig till höstens verksamhet!

Kontaktinformation Kulturskolan

Telefonnummer
0590‑614 06
Besöksadress
Fogdevägen 2