Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Specialkost för barn inom barnomsorg, skola och gymnasium

För barn som behöver specialkost, på grund av etiska/kulturella skäl eller överkänslighet/allergi, ska specialkostintyg lämnas in. Intyget hittar du bland våra e-tjänster och blanketter.

Alla barn ska efter varje sommar lämna in nya intyg för att specialkost ska serveras. Det är viktigt att det finns ett läkarintyg och/eller intyg från BVC-sköterska då en allergi eller överkänslighet föreligger specialkostintyget. Detta för att se till att rätt kost beställs. Specialkostintyget lämnas till personalen på förskolan eller skolsköterskan på skolan.

Vid frånvaro är det av yttersta vikt att tillagningsköket blir informerat.

Inom barnomsorgen så ska målsman ringa till förskolan och förskolan vidarebefordrar frånvaron till köket. Var god och ring innan klockan 09.00!

Ferlinskolan, Åsenskolan, Nykroppa skola och Brattfors skola har Strandvägsskolan som tillagningskök. Om frånvarobesked inte lämnats och specialkosten inte hämtats ut på en vecka slutar tillagning av kosten. Var god och ring innan klockan 09.00!

Telefonummer till skolköken

Tillagningskök Strandvägsskolan

0590-615 26

Tillagningskök Stålvallaskolan

0590-17 31 44

Tillagningskök Nordmarkskolan

0590-500 41

 

Mer info

Kontaktinformation Kostchef - Jorun Ledin

Telefonnummer
0590‑612 29