Filipstads kommun startsida

Corona-information Spångbergsgymnasiet

Regeringen och folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendation att bedriva gymnasieundervisning på distans från och med torsdag 19 mars. Filipstads kommun som huvudman har beslutat att följa den rekommendationen och det kommer naturligtvis påverka våra elever och deras familjer på flera sätt.

Spångbergsgymnasiets lärare kommer att kommunicera med elever via digitala plattformar, framförallt ”It’s Learning”, för att kunna bedriva undervisningen på distans. Hjälp era ungdomar att hitta en god studiemiljö där de i lugn och ro kan bedriva studier.

Schemat gäller under distansundervisningen. Detta innebär att den lärare som har eleverna i den aktuella schemapositionen har ensamrätt till den klassen/gruppen under lektionstiden. Läraren kommer föra närvaro som vanligt, men det kommer bygga på att eleven deltar aktivt under lektionstiden.

Praktiska moment i undervisningen kommer senareläggas i den mån det är möjligt, men det finns också möjlighet att förlänga skolåret och förändra pågående termin. Detta är inte aktuellt i dagsläget, men kan komma att förändras.

Skolarbetet hemma är lika viktigt som skolarbetet i skolan. När en elev är hemma eller får undervisning hemma är det inte skolan som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs.

Tillsynsansvaret innebär att barn och elever:

  • får den tillsyn de behöver
  • inte skadas
  • inte skadar något eller någon annan.

Vid frågor eller funderingar, kontakta mentor eller skolledningen.

Skolledningen Spångbergsgymnasiet

Hans Ryhed, Ann-Christin Olsson, Olof Wermelin

Allmän information från kommunen om corona

Senast uppdaterad: 2020-03-19