Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Elevrådet på gymnasiet

Gymnasieeleverna diskuterar viktiga frågor i klassråd. Klassen väljer ut representanter till elevrådet.

Vad är ett klassråd?

Ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera saker som är viktiga för klassen. Målet är att alla elever ska kunna påverka sin skolsituation.

Vad är ett elevråd?

Precis som klassrådet ger elevrådet eleverna en chans att påverka sin skolsituation. Alla elever på skolan finns representerade i elevrådet genom sina valda klassrepresentanter.

Hur fungerar elevrådsstyrelsen?

En grupp av eleverna i elevrådet väljs in i styrelsen som ser till att elevrådet fungerar och att elevrådets möten och aktiviteter planeras och genomförs. Några väljs till speciella roller som ordförande, sekreterare och kanske en kassör. En suppleant hoppar in i styrelsen när någon är borta.

Elevrådets styrelse 2017-2018

Lukas Myhrén SA15

Linnea Eriksson SA16

Ibrahim Abdullah VO16

Elias Gyllström BA16

Molly Sundberg BF17

 

Elevrådsmöten ht 2017

Onsdag 13/9 Elevrådsmöte klockan 09.30 i Musiksalen.

Onsdag 27/9 Konferens- och utbildningsdag

Onsdag 11/10 Elevrådsmöte klockan 09.30 i Musiksalen.

Onsdag 15/11 Elevrådsmöte klockan 09.30 i Musiksalen.

Elevrådets möten vt 2018

Tisdag 6/2 09.30 Musiksalen

Torsdag 15/3 09.30 Musiksalen

Onsdag 11/4 09.30 Musiksalen

Måndag 21/5 09.30 Musiksalen

 

Elevrådsrepresentanter 2017-2018

BA17: Javed Mohammadi

EE17: Robert Gustavsson

HA16: Amanda Westberg och Nadia Singh

HA17: Fathi Abdil Moursal och Mohammed Tek

IM: Maher och Matin

IMS3A: Mahmoud Zraiki

IMS3B: Yazan Kara

IN16: Oskar Nilsson

NA15: Linnéa Eriksson och Vendela Magnusson

NA16: Emilia Vahterimäki och Beata Svanlind

RL16: Wiktor Granberg och Frida Wallinder

SA15: Jonathan Jonsson och Lukas Myrén

SA16: Isak Kullberg

SA17: Elis Helmersson och Diana Shywin

VO15: Elisabeth Maultasch och Norouz Amini

VO16: Esmail Azimi och Ibrahim Abdullah

VO17: Birhat Jasim och Nora Wall

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑614 12
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad