Filipstads kommun startsida

Gymnasiebiljett med Värmlandstrafik

Tills vårterminen året du fyller 20 år kan du ansöka om gymnasiekort med Värmlandstrafik. Detta finns både som digitalt busskort och plastkort.

Vem har rätt till gymnasiebiljett?

Du som

  • bor minst sex kilometer från gymnasieskolan
  • vid en busslinje som trafikeras av Värmlandstrafik
  • samt folkbokförd i Filipstads kommun

kan få gymnasiebiljett som gäller alla skoldagar under terminen.

Du är berättigad till gymnasiebiljett från det året du fyller 16 år fram till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

För att utföra en ansökan

Både vårdnadshavare och elev kan ansöka om gymnasiekort. Du som söker måste kunna legitimera dig med ett BankID.

Ett så kallat Säkerhets ID, som utfärdas endast för en specifik banks tjänster, fungerar inte.

Det är en ansökan per elev.

Plastkort

Om du har beställt ett plastkort hämtar du ut det på expeditionen, centralkapprummet Spångbergsgymnasiet.

Delad vårdnad/växelvis boende

Om du har växelvis boende har du rätt till busskort endast från den adress i Filipstads kommun där du är folkbokförd.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska busskortet inaktiveras genom att ta kontakt med expeditionen eller via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av busskort".

Byta från plastkort till digitalt

Vill du byta från plastkort till digitalt busskort kan du göra det via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av busskort". Byte mellan plastkort och digitalt busskort kan göras max en gång per läsår.

Lämna korrekta uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Vem har rätt till anslutningsbidrag?

  • Eleven har minst 6 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
  • Gäller elever under 20 år.
  • Elever med inackordering kan inte söka reseersättning.
  • Utbetalningen sker 2 ggr/läsår.
  • Anslutningsbidrag måste sökas varje läsår och kan ej erhållas retroaktivt.
  • Om du slutar på din skola ska du omedelbart meddela detta till kontaktpersonen, annars kan det leda till återbetalning.

Telefonnummer:

0590‑614 03

Besöksadress:

Fogdevägen 2

Postadress:

Box 301
682 27 Filipstad