Filipstads kommun startsida

Gymnasieladdning med Värmlandstrafik

Du som är född 2001 och senare kan ansöka om gymnasieladdning med Värmlandstrafik.

Vem har rätt till gymnasieladdning?

Eleven ska vara född 2001 och senare (läsåret 2020/2021), folkbokförd i Filipstads kommun och ha minst 6 km resväg mellan bostad och skola och möjlighet att använda kollektivtrafiken till och från skolan.

I din ansökan ska du uppge den adress där du är folkbokförd, någon annan adress är inte giltig.

Ansökan ska göras inför varje läsår och kan göras direkt efter vårterminen.

Busskorten kommer att delas ut från vecka 34 på expeditionen, centralkapprummet Spångbergsgymnasiet.

Viktig information

Om du tappar ditt busskort måste du kontakta nedanstående kontaktperson, så att vi spärrar det och du får köpa ett nytt för 200 kr.

Om du slutar på din skola ska du omedelbart meddela detta till kontaktpersonen, annars kan det leda till återbetalning

Meddela kontaktpersonen om du byter adress eller mobilnummer med mera.

Kortet kostar ca 12 000 kr för ett helt läsår och det är en värdehandling.

OM du får inackorderingstillägg kan du inte få gymnasieladdning via din hemkommun eller reseersättning. Felaktig utbetalning kan leda till återbetalning (gäller både Filipstads kommun och CSN).

Vem har rätt till anslutningsbidrag?

  • Eleven har minst 6 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
  • Gäller elever under 20 år.
  • Elever med inackordering kan inte söka reseersättning.
  • Utbetalningen sker 2 ggr/läsår.
  • Anslutningsbidrag måste sökas varje läsår och kan ej erhållas retroaktivt.
  • Om du slutar på din skola ska du omedelbart meddela detta till kontaktpersonen, annars kan det leda till återbetalning.

E-tjänster och blanketter

Kontaktinformation Administratör - Susanne Nilsson

Telefonnummer
0590‑614 03
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad