Filipstads kommun startsida

Lokal elevhälsoplan

Skolan ska vara en trygg miljö som ger förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Lokal elevhälsoplan Spångbergsgymnasiet