Filipstads kommun startsida

Lokal elevhälsoplan

Skolan ska vara en trygg miljö som ger förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.