Filipstads kommun startsida

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är fyraårig och består av nio nationella program och ett individuellt program. Filipstads kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan erbjuder plats inom ramen för gymnasiesamverkan i Värmland.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5

Postadress:

Box 301
682 27 Filipstad