Filipstads kommun startsida

Stöd för barn och unga

Elevhälsan

Här ingår medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser.

Familjecentralen

Familjecentralen har öppen förskola, ungdomsmottagning, råd och stöd.

Stöd för barn och familjer

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga.

UM Värmland online

För dig 13–25 år. Prata om sex, relationer och hälsa gratis via Skype eller telefon.

Senast uppdaterad: 2018-12-20