Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Stöd för barn och unga

Elevhälsan

Här ingår medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser.

Familjecentralen

Familjecentralen har öppen förskola, ungdomsmottagning, råd och stöd.

Stöd för barn och familjer

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga.