Filipstads kommun startsida

Likabehandling inom Särvux

Alla ska bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och missgynnandet har samband med nedan angivna diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder
 • könsöverskridande identitet eller uttryck

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Trakasserier och kränkningar kan vara:

 • fysiska (slag eller knuffar)
 • verbala(hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
 • texter och bilder (lappar, fotografier, sms, mms, msn, meddelande på olika sociala medier)
 • trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning.

Sexuella trakasserier kan vara:

 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • oönskad fysisk kontakt
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, vissling och kommentar om utseende
 • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör

Trakasserier är uppträdande som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Vår vision

På vår skola ska alla bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Mål – utdrag ur Likabehandlingsplanen

Främjande arbete

i kommer under läsåret att arbeta med att göra våra APL-arbetsplatser medvetna om vår likabehandlingsplan. Vi kommer att lämna ut vår likabehandlingsplan och informera om vårt arbete för att stärka likabehandling för alla.

Förebyggande arbete

i kommer arbeta med att kartlägga och identifiera riskfaktorer för våra elever vid schemabrytande aktiviteter som exempelvis friluftsdagar. Vårt arbete ska hjälpa våra elever att hitta strukturer för att främja tryggheten.

Åtgärdande arbete

Vi vill arbeta med att hitta strukturer för att kunna upptäcka kränkningar, trakasserier och diskriminering så fort som möjligt. Vi kommer att utreda och åtgärda så snabbt vi får kännedom om någon blir kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Vi kommer använda frivilliga skolformers mall ” Dokumentation vid händelser kopplat till likabehandlingsplanen eller andra händelser”.

Vart vänder man sig vid kränkning?

Mentor: Louise Svenrup 073-987 24 44
Rektor: Peter Ramqvist 073-329 07 33
Kurator: Hanna Klockervold 0590-614 09 eller 070-191 81 19
Skolsköterska: Birgitta Jansson 0590-61409

Dokument

Likabehandlingsplan 2017/2018 (pdf, 1 MB)

Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Kontaktinformation Kontaktperson - Louise Svenrup

Kontaktinformation Vuxenutbildningen

Telefonnummer
0590‑614 16
Besöksadress
Fogdevägen 2 (Spångbergsgymnasiet)
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: måndag-onsdag 10.00-12.00, Telefontider: måndag-onsdag 08.00-09.30

Kontaktinformation Rektor - Peter Ramqvist

Kontaktinformation Utbildningssamordnare - Anna Geber

Telefonnummer
0590‑614 16
Öppettider
Telefontid: måndag-onsdag 08.00-09.30

Senast uppdaterad: 2019-01-02