Filipstads kommun startsida

Studievägledning inom vuxenutbildning

Vilka är behöriga till utbildning på gymnasial nivå i kommunal vuxenutbildning?

Enligt den nya skollagen är en vuxen behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon:

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Det som är nytt är att:

Även en person som är yngre än som anges ovan är behörig om personen har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. (20 kap. 20 § skollagen)

Information om antagningsregler för högskoleutbildningar, att studera utomlands, om yrkeshögskola...

Träna på gamla högskoleprov (www.högskoleprovet.nu)

YH - Yrkeshögskolan

studera.nu - Information om högskolestudier, tidigare högskoleprov med facit samt ansöka till högskola/universitet i hela landet

CSN

Lediga jobb hos Arbetsfömedlingen

Jobba utomlands

Kontaktinformation Studie- och yrkesrådgivare - Britt Fredriksson

Telefonnummer
072‑599 03 97

Kontaktinformation Vuxenutbildningen

Telefonnummer
0590‑614 16
Besöksadress
Fogdevägen 2 (Spångbergsgymnasiet)
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: måndag-onsdag 10.00-12.00, Telefontider: måndag-onsdag 08.00-09.30

Senast uppdaterad: 2019-09-06