Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Förskola

Förskola erbjuds om du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Grundskola & grundsärskola

I våra förskoleklasser och fram till årskurs 9 gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån elevens egen förmåga.

Fritidshem

Fritidshem finns vid alla skolor som har verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-5.

Kulturskola

Det finns Bild, Musik, Dans och Film på Kulturskolan i Filipstad.

Spångbergsgymnasiet

På Filipstads ungdomsgymnasium kan du som elev nå dina mål!

Vuxenutbildning

Komvux, Yrkesrelaterade kurser, Särvux. Du kan läsa på heltid, deltid eller distans.

Högskolor

I Filipstads kommun finns två högskolor: Bergsskolan och Gammelkroppa skogsskola.

Stöd för barn och unga

Familjecentralen, elevhälsan, hvb-hem och stöd för barn och familjer.