Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Åsenskolan

Åsenskolan ligger i norra delen av Filipstad. Skolan har en fin utemiljö och ligger nära vår skolskog som används regelbundet. 

På Åsenskolan går elever från förskoleklass till skolår 6. Varje årskurs har två parallellklasser. Skolan är uppdelad i två avdelningar, Mosippan och Backsippan.

Vi har också tre fritidshemsavdelningar, Mosippan, Backsippan och Storfritids. På Storfritids börjar man från åk 3.

På skolan finns det ca 342 elever och 42 anställda.

Arbetsplaner

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Likabehandlingplan

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Åsenskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Film om hur bra Åsenskolan jobbar med läsning och skrivning med eleverna

Vi arbetar efter metoden Att skriva sig till läsning som går ut på att använda datorn som skrivverktyg istället för papper och penna i de lägre årskurserna. Då kan eleverna komma igång och lära sig språket fast de inte har finmotoriken för att forma bokstäver, som många inte har i förskoleklass och ettan.

http://www.pedagogvarmland.se/asenskolanasl

Filmen är gjord av Pedagog Värmland.

Dokument

Kontaktinformation Åsenskolan

Telefonnummer
0590‑615 43
Postadress
Bäckvägen 8
682 34 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Jan Setterberg

Telefonnummer
0590‑613 05
070‑180 07 43

Kontaktinformation Expedition - Britt Lindgren

Kontaktinformation Skolsköterska Åsenskolan, Nykroppa skola, Brattfors skola - Marie-Louise Ståhlberg

Senast uppdaterad: 2018-11-05