Filipstads kommun startsida

Familjecentralen

Ett ungt barn tillsammans med en docka. Suddig bakgrund

Familjecentralen är ett samarbete mellan Filipstads kommun och Region Värmland. Den består av flera verksamheter, som är samlade under ett och samma tak. Vi finns på Vikhyttegatan 14 i samma hus som Vårdcentralen.

Video: Rörelsestund med Öppna förskolan

På gång på Familjecentralen!

Öppna Förskolan är stängd på grund av den ökade smittspridningen. Stängningen gäller tillsvidare.

Om du har ett spädbarn kan du gå med i gruppen "Spädbarnsmassage" på vår Facebook sida. Vi har spädbarnsmassage-kurs via Teams. Info på Facebook, Annika 0590-61547 eller BVC.

Om du ska ha barn eller redan är förälder kan du gå med i vår Facebook-grupp "Föräldrautbildning". Där finns information som rör föräldraskapet.

Sångstunder via Teams: se info på Facebook.

Den 3 februari börjar vi med Baby-café via Teams. Du lämnar din mailadress till oss så bjuder vi i dej. Då finns möjligheten att prata med andra föräldrar och oss på Familjecentralen. Vår socionom Sandra och BVC sköterskor kommer att delta. Vi avslutar med baby rytmik.


Alla medarbetare på Familjecentralens verksamheter har tystnadsplikt.

Familjecentralens arbete baserar sig på FN:s barnkonvention.

Öppna förskolan

Förnärvarande gäller inte informationen nedan på grund av Covid-19

Öppna förskolan är en mötesplats för dig och ditt/dina barn mellan 0-6 år(för barn som ej börjat i förskoleklass) Träffa andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare, lek och skapa tillsammans med barnen och delta i gemensamma aktiviteter som sångstunder och utflykter. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Välkommen när det passar dig under öppettiderna. Du behöver inte anmäla dig och det är ingen avgift.

Baby-caféet för barn 0-12 månader har öppet på onsdagar.

Spädbarnsmassage: Kurser för föräldrar med spädbarn. 5-7 platser, vi träffas 5 gånger. Kostnad 75 kronor, ni får information, häften, olja, gruppfoto men framför allt en mysig stund med ert barn. Information om när nästa kurs börjar finns här på hemsidan, på Facebook eller på Familjecentralen.

Våra öppettider är:

Måndagar: 9:30-12:30 för barn 0-6 år
Tisdag: 9.30-12.30 0-6 år
Onsdagar: Baby-café 9.30-12.30 0-12 månader
Torsdagar: 13:00-15.30 0-6 år
Fredag: 9.30-12.30 0-6 år

Telefon: 073-270 39 57

Barnhälsovård (BVC)

Här möter ni distriktsköterskor som arbetar hälsofrämjande med barn 0-6 år och deras vårdnadshavare.Vi följer barnets utveckling, vaccinerar samt gör hembesök enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet.Hos oss kan ni samtala kring barn, familj och föräldraskap

Under våren 2019 startades SKR projektet "Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården" vilket innebär utökade hembesök tillsammans med BMM, socialpedagog och logoped.

Telefontid: mån, ons, tors, fre 8.00-9.00
Bokning av besök och rådgivning via telefon: 010-831 88 15, 010-831 88 16, 010-831 88 17 och 010-831 88 54. Röstbrevlåda övrig tid.

Barnmorskemottagning (BMM)

Här möter ni barnmorskor som erbjuder graviditetsövervakning , förlossnings- och föräldraförberedelser. Vi arbetar med sexuell hälsa, preventivmedelsrådgivning, provtagning för könssjukdom samt cellprovtagning.

Telefontid: 8:30-9:00 alla dagar utom tisdag.
Bokning av besök och rådgivning via telefon: 010-831 88 12 Andra ärenden hänvisas till telefontid, eller via "Mina vårdkontakter" 1177.

Förebyggande och stöd

Familjecentralens socionom erbjuder individuella stödsamtal utifrån områdena föräldraroll och familjeliv samt är rådgivande i barns och familjers sociala situation. Erbjuds till gravida och till vårdnadshavare med barn upp till 6 år.

Tidsbokning: 070-2135273

Socialpedagog

Tid för rådgivning/enskilt samtal bokas via telefon:076-129 50 11. Deltar vid BVC:s hembesök.

Föräldrautbildning

Förnärvarande är föräldrautbildningen inställd på grund av Covid-19

All personal samarbetar med föräldrautbildningen som erbjuds föräldrar som får sitt första barn.

Läs mer i våra foldrar

Övriga dokument

Länkar

Kontaktinformation Familjecentralen

Telefonnummer
073‑270 39 57
Besöksadress
Vikhyttegatan 14