Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Avfall och renhållning

Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka olägenhet för människor eller miljö. I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på brukarna, kommunerna och producenterna.

Besök en återvinningsstation

Har du mycket återvinningsmaterial såsom papper, kartong och frigolit kan du besöka någon av våra återvinningsstationer. Är det fullt på en återvinningsstation så kan det finnas plats på en annan. De på Fagerbergsvägen och på Åsenleden är inte lika välbesökta som den vid OKQ8, så prova gärna här!

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) sköter och ansvarar för återvinningsstationerna. På www.ftiab.se eller på tel.nr. 0200-88 03 11 kan alla privatpersoner anmäla behov av städning eller tömning av en ÅVS. Du behöver uppge vilken station, fraktion samt tid och datum för iakttagelsen.

Upptaggning soptunnor

Hur långt har vi kommit med taggningen?

Just nu pågår uppmärkning i Skåltjärn och vi kommer sedan fortsätta i Nordmark med omnejd (januari 2018).

Om det nya tömningssystemet

Renhållningen håller på att införa ett datoriserat tömningsregistreringssystem. Detta innebär att alla avfallskärl kommer få en tagg (liten plastbricka) på framsidan och en etikett på sidan som anger till viken fastighet kärlet hör. Vid tömning läser sopbilen av taggen och kärlet blir markerad som tömt i vårt datasystem.

Kommunen började upptaggningen av kärlen i tätorten Filipstad 29 maj 2017.

Vi ber er kunder att låta kärlen stå kvar på tömningsplatsen eller precis vid fastighetsgränsen tills de fått en liten plastbricka monterad på framsidan. Vi kommer löpande lägga ut information här på hemsidan samt på Filipstads kommuns facebook sida om hur långt vi kommit i upptagningen och vart vi kommer tagga härnäst!

Systemet ger en effektivare sophämtning genom att:

  • Chauffören ser vart han ska åka och vilka kärl som ska tömmas via en dator i bilen
  • Vikarier och extra personal behöver ej kunna turerna sedan tidigare
  • Vi kan ge en ökad kundservice genom snabbare och mer exakt information kring tömningar och avvikelser
  • Enklare och effektivare turplanering
  • Exempelvis beställda extra tömningar och kärl som ska dras fram från huset syns på datorskärmen och meddelas chauffören den vägen

Renhållningsabonnemang

De vanligaste renhållningsabonnemangen visas nedan. För fler priser, se fullständig Renhållningstaxa längre ner eller kontakta kundservice.

Renhållning brukningsavgifter/år för villa och fritidshus 2018

inklusive grundavgift och moms

Pris

Villa, matavfall+brännbart 140 l, tvåveckorshämtning

1 910 kr

Villa, brännbart 140 l, tvåveckorshämtning

2 483 kr

Villa, matavfall+brännbart 190 l, tvåveckorshämtning

2 210 kr

Villa, brännbart 190 l, tvåveckorshämtning

2 873 kr

Villa, matavfall+brännbart 240 l, tvåveckorshämtning

2 510 kr

Villa, brännbart 240 l, tvåveckorshämtning

3 263 kr

Fritidshus, brännbart, kärl 140/190 l, 10 hämtningar/år

1 010 kr

Fritidshus, brännbart, kärl 140/190 l, 5 hämtningar/år

680 kr

Villa med godkänd varmkompost, kärl 190 l, hämtning var fjärde vecka

1 305 kr

Hämtning av latrinkärl, budning, kostnad per kärl

600 kr

Byte av kärlstorlek

329 kr

Dokument

Avfallsplan (pdf, 257 kB)

Bilaga till avfallsplan (pdf, 261 kB)

Renhållningsföreskrifter (pdf, 218 kB)

Renhållningstaxa (pdf, 305 kB)

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30