Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall

Invasiva växter

Invasiva växter är INTE ett trädgårdsavfall som får lämnas tillsammans med det övriga trädgårdsavfallet.

Det finns just nu 49 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras eller spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Elva av de listade arterna finns i svensk natur.

Små mängder lägger du i soppåse i ditt sopkärl för brännbart. Större mängder lämnas i försluten sopsäck på Långskogens Återvinningscentral.

Naturvårdsverkets lista över invasiva växter:

Växter som man ska vara försiktig med är bl.a Lupin och Parkslide.

Läs mer om invasiva växter på Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad: 2019-08-19