Filipstads kommun startsida

Sortering av förpackningar

Hur alla förpackningar ska sorteras är inte alltid lätt att veta. Ditt avfall ska antingen hämtas av sopbilen eller lämnas till en återvinningsstation eller Långskogens återvinningscentral. Här finns några guider för dig att följa.​

Så här sorterar vi vårt avfall i Filipstads kommun

Se vad som sopbilen hämtar och vad du ska lämna till återvinningsstationen eller Långskogens återvinningscentral i "Så här sorterar vi vårt avfall"öppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB).​

Affisch hur man sorterar avfall

Så här sorteras förpackningar på återvinningsstation

Se hur du sorterar förpackningar som aluminiumfolie, balsamflaskor, burkar och påsar i FTI:s sorteringslista A-Ööppnas i nytt fönster (pdf, 49 kB).

Lista på sortering

Värmeljuskoppar samlas fortsättningsvis in på Långskogens ÅVC

När du har med dig gamla värmeljuskoppar till Långskogens återvinningscentral ska de sorteras som metallåtervinning. Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskopparna inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling utan i stället läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen, där kommunen ser till att de kan materialåtervinnas.

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30