Filipstads kommun startsida

Frityrolja och matfett

Pommes frites som ligger i en fritös

Häll inte matolja och fett i avloppet! Det stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna.

Hantering av fett, frityrolja och matfett:

Om det är lite fett/olja, torka ur med hushållspapper och släng i det matavfallspåsen. Om det är lite mer fett/olja, kan man samla oljan i en PET-flaska som du sedan lämnar till återvinningscentralen. Man kan också samla överblivet fett i en pappersförpackning, exempelvis en mjölkkartong som försluts läggs i soppåsen för restavfall.

Större mängder kan också hämtas på plats hos verksamheter. Sök på internet efter entreprenör för fettåtervinning/hämtning av ditt fett.