Filipstads kommun startsida

Frityrolja och matfett

Pommes frites som ligger i en fritös

Häll inte matolja och fett i avloppet! Det stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna.

Hantering av fett, frityrolja och matfett:

Om det är lite fett/olja, torka ur med hushållspapper och släng i det matavfallspåsen. Om det är lite mer fett/olja, kan man samla oljan i en PET-flaska som du sedan lämnar till återvinningscentralen. Överblivet fett kan också samlas i en pappersförpackning, exempelvis en mjölkkartong som försluts läggs i soppåsen för restavfall.

Både hushåll och verksamheter kan lämna fett, frityrolja och matolja gratis vid Långskogens återvinningscentral.

Större mängder kan hämtas på plats hos verksamheter. Sök på internet efter entreprenör för fettåtervinning/hämtning av ditt fett.